Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība sirsnīgi sveic mācītāju Agritu Staško 70 gadu jubilejā!

22. Jan, 2021

2021. gada 3.janvārī mācītājai Agritai Staško, kura tikusi ievesta evaņģēlistes amatā tālajā 1995. gadā, apritēja 70 gadu jubileja! Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu asociācija sirsnīgi sveic mācītāju Agritu Staško viņas skaistajā jubilejā un novēl Dieva svētības, spēku un vadību turpmākajā kalpošanā un personīgajā dzīvē!

Agrita Staško ir evaņģēliste, kas daudzus gadus kalpojusi Latvijā par mācītāja pienākumu izpildītāju (p.i.) apstākļos, kuros sieviete faktiski veic mācītāja pienākumus draudzē kopš 2003. gada, taču ekleziāli (saskaņā ar baznīcas noteikumiem) nav tikusi ordinēta mācītājas amatā tā vienīgā iemesla dēļ, ka ir sieviete. Šāda situācija var būt vienīgi Latvijā un Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. LELB mājas lapā garīdznieku sadaļā Agrita Staško atrodas LELB mācītāju listē ar amata nosaukumu “evaņģēliste-mācītāja p.i.”. 

Mēs zinām Jēzus vārdus: “Ikkatru koku pazīst no viņa augļiem” (Lūkas 6:44). Agrita Staško ar saviem darbiem un pazemīgo kalpošanu ir nesusi svētību daudzu draudzes cilvēku dzīvēs, būdama klāt kristībās, bērēs, ikdienā.

Agrita Staško ir sasniegusi 70 g. vecumu, taču viņa vēl arvien ir spēka un enerģijas, un iedvesmas pilna. Arī draudzes locekļi nejūt, ka Agritai būtu pienācis laiks pelnītajai atpūtai, kā tas izskan video, kuru nesen uzfilmējusi ReTV. Izrādās, ka Usmas draudze ir rakstījusi LELB vadībai divas reizes, lūdzot Agritas Staško gadījumu izvērtēt individuāli un pagarinot viņas kalpošanas termiņu atbilstoši noteikumos paredzētajiem izņēmumiem. 

LLSTA ziņās var atrast apkopoto sarakstu par latviešu sieviešu mācītājām pasaulē (var izlasīt šeit). Diemžēl Agrita Staško minētajā sarakstā nav tikusi iekļauta, jo viņa nav bijusi ordinēta par mācītāju. Tiem, kas pazīst gan Agritu, gan viņas kalpošanu, gan viņas kalpošanas augļus, nav ne mazāko šaubu par to, ka Dievs Agritu ir izredzējis un aicinājis mācītājas kalpošanai, kā arī pavadījis viņu šajā kalpošanā. Šī iemesla dēļ dzimšanas dienas apsveikums virsrakstā ir precīzs, jo Agrita Staško ir Dieva aicinātā mācītāja de facto

ReTV sižets par Usmas mācītāju Agritu Staško  (2020.g. 21.janv.)

 Lasiet arī arhīva materiālu “Evaņģēlistes Agritas Staško dažādie kalpošanas veidi” par Agritas kalpošanu un dievnama atjaunošanu Rendas pagastā.

LLSTA redakcija