Irāka: droša vieta sievietēm un meitenēm

6. Jan, 2021

PLF atbalsta sievietes, kas pārcietušas seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību

Uzklausīšana, atbalsta grupas, juridiskie konsultanti un prasme nopelnīt pašām savu naudu. Daudzām sievietēm un meitenēm Irākā šāda iejaukšanās nozīmē izvēli, vai turpināt dzīvot vardarbīgā ģimenē vai partnerattiecībās, vai arī sākt jaunu dzīvi bez vardarbības. Pasaules luterāņu federācija (PLF) kopā ar vietējo Bagdādes sieviešu apvienību (BWA) piedāvā atbalstu tām, kas pārcietušas seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

Miljoniem bēgļu un pārvietotu personu

Luterāņu pasaules federācija Irākā darbojas kopš 2014. gada, atbalstot valsts iekšienē pārvietotos cilvēkus, kopienas, kas tos uzņem, un Sīrijas bēgļus. Kopš 2020. gada septembra Irākā joprojām ir gandrīz 6,5 miljoni cilvēku, kuriem ir nepieciešama humānā palīdzība, tostarp 1,35 miljoni valsts iekšienē pārvietoto personu un 4,7 miljoni personu, kuras ir atgriezušās dzimtenē. Irākā joprojām ir nestabila  politiskā un drošības situācija, ko vēl vairāk saasina COVID-19.

BWA centrs piedāvā atbalsta grupas un dažādas apmācības. Foto: PLF/H. Muhammed

“Īpaši briesmīga  situācija ir sievietēm un bērniem. Runa ir par cilvēku tirdzniecību, bērnu laulībām, piespiedu laulībām, goda slepkavībām, sieviešu dzimumorgānu sakropļošanu un dubulto diskrimināciju, ar ko saskaras tie, kas pārcietuši seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību. Daudzi no šiem jautājumiem ir kļuvuši biežāki COVID-19 pandēmijas laikā”, saka Caroline Tveoy, PLF Pasaules dienesta reģionālās programmas koordinatore Tuvajos Austrumos.

PLF ir koncentrējis savu darbu uz to, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ un uz to reaģētu. Lai nokļūtu pie grūti sasniedzamām kopienām un indivīdiem, PLF sadarbojas ar vietējiem partneriem, tostarp Bagdādes sieviešu asociāciju (BWA) https://www.bwa iraq.org/. Ar PLF un citu partneru atbalstu BWA sniedz psihosociālas un juridiskas konsultācijas sievietēm un meitenēm, kas cietušas no vardarbības dzimuma dēļ, izmantojot piecus konsultāciju centrus Bagdādē, Ninīvē un Dohukā.

Pašu mājās sievietes ir dzīvojušas grūtos apstākļos, un tas turpina viņas ietekmēt arī pēc pārvietošanas. /Huda RAFID, sociālais darbinieks BWA centrā Siji, Dohukas guberņā/

 

Vardarbība jau pirms pārvietošanas

Daudzu sieviešu dzīvē, kas apmeklē šos centrus, ļaunprātīga izmantošana nesākās ar to, ka tās tika pārvietotas 2014. gadā. “Jau pašu mājās sievietes ir dzīvojušas grūtos apstākļos, un tas turpina viņas ietekmēt arī pēc pārvietošanas.,” saka Huda Rafid, sociālais darbinieks BWA centrā Siji, Dohukas guberņā.

Droša vieta, kur satikties un runāt, bet arī iespēja – BWA centros var uzzināt par vietām, kur var saņemtdokumentuspārtikas talonus un pat juridiskas konsultācijas. Foto: PLF/H. Muhammed

Centrs Siji sievietēm piedāvā drošu telpu. Te tiek piedāvāts psiholoģisks un juridisks atbalsts, kā arī ekonomisko iespēju attīstība, piešķirot mazas dotācijas un naudu par darbu. Pēdējos mēnešos centrā notika arī informācijas semināri par COVID-19.

Citi centri nodrošina arī izpratnes veidošanas seminārus par reproduktīvo veselību, tikšanās ar pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ar dzimumu saistītas vardarbības seminārus vīriešiem. Viņi arī izplata higiēnas komplektus, lai palīdzētu neaizsargātām ģimenēm aizsargāties no COVID-19.

“Es jau divus gadus braucu šurp, lai saņemtu atbalstu,” saka Nora F., mājsaimniece no Dohukas reģiona. “Tas ir nācis par labu manai garīgajai veselībai un manai labklājībai.”

Arī Remonda ir saņēmusi profesionālo izglītību un juridisko atbalstu. “Te man palīdzēja augt un attīstīt savas spējas,” viņa saka.

Nesen BWA uzsāka informācijas nodošanas sistēmu. Tā dod viņiem iespēju ar sieviešu piekrišanu vērsties pie valsts veselības aprūpes un citiem dienestiem. Nosūtījuma atbalsts ietver ID, pārtiku un mājokļa karti, pasi, humāno palīdzību un mēnešalgas atraitnēm un bāreņiem.

COVID-19 un vardarbība ģimenē

COVID-19 pandēmija ir padarījusi BWA darbu sarežģītāku un būtiskāku. Pieaugot vardarbības gadījumiem ģimenē, Bagdādes sieviešu asociācija ir sniegusi psihosociālos pakalpojumus sievietēm un meitenēm attālināti, izmantojot Skype, WhatsApp un Zoom. Viņi arī izveidoja informācijas kampaņu par veselību Facebook, kurā bija pieejami īsi video par pareizu higiēnu un fizisko distancēšanu. BWA ir arī sagatavojusi brošūras un informāciju par COVID-19 un to, kā aizsargāties pret vīrusu.

Darbu, ko PLF un BWA dara kopā, atbalsta arī evaņģēliski-luteriskā angļu  draudze Ženēvā (ELCG). “Mūsu draudze katru gadu rīko Ražas svētkus, kad  piesaistām līdzekļus vienam vai vairākiem projektiem ārpus draudzes. Tas ir veids, kā izteikt pateicību un dāvināt ko citiem”, saka ELCG mācītājs Andy Willis.

“Mēs visi esam ļoti nobažījušies par seksuālās vardarbības un dzimuma vardarbības pieaugumu pandēmijas laikā, un mums ir svarīgi atbalstīt BWA un PLF darbu. Viņu darbs, novēršot un reaģējot uz vardarbību visā Irākā mūs iedvesmo. Paldies viņiem.”

PLF/C. Kästner

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

Foto: PLF/H. Muhammed