Toronto mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart pēc 23 gadu kalpošanas dodas pensijā

17. Dec, 2020

Latviešu izcelsmes mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart pēc 23 gadu kalpošanas Sv. Andreja draudzē pensionēsies 2020. gada 31. decembrī.

13. decembrī notika svinības par godu mācītājai Ilzei Kuplēnai-Ewart pateicībā par viņas kalpošanu Sv. Andreja draudzē un darbību plašākā latviešu sabiedrībā un baznīcā.

Svinības tika filmētas un pieejamas youtube vietnē:

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart, “mācītāja Ilze” ir kalpojusi Sv. Andreja draudzē Toronto kopš 1997.gada. Pirms tam viņa kalpoja Vācijā, galvenokārt Minsteres latviešu ģimnāzijā. Viņa ieguva maģistra grādu teoloģijā Oksfordas universitātē, tika ordinēta Anglijā, un uzsāka kalpošanas darbu Londonas latviešu draudzē.

Mācītāja Ilze ir precējusies ar mācītāju Ron Ewart, kurš ir Toronto United Church Council vadītājs.  Viņiem ģimenē ir trīs pieauguši bērni un divi mazbērni. Blakus kalpošanas darbam Sv. Andreja draudzē, mācītāja Ilze ir pildījusi ievērojamus amatus latviešu luterāņu baznīcā, kā arī Kanādas evaņģēliski luteriskajā baznīcā (ELCIC).

“Savas garīgās dzīves kopšanā, uzmanības pievēršana savām attiecībām ar Dievu ir pamats mācītājas Ilzes darbībai. Tur viņa sev smeļas spēku kalpošanai lielā draudzē, kur dažbrīd rodas grūtas situācijas, kā arī radošo enerģiju, lai pētītu tālāk, kur Gars viņu ved kā šīs draudzes mācītāju. Viņa arī labprāt aizraujas ar dārzkopību, savu īpaši sirsnīgo suņuku, kā arī pavada laiku Sidrabenē, mūsu draudzes lauku īpašumā.” (Sv. Andreja draudze Toronto)

Ar 2021. gada 20. janvāri draudzes jaunievēlētais mācītājs, Dāgs Demandts, uzsāks kalpošanu kā nākamais Sv. Andreja draudzes pilna laika mācītājs.

Avots: Sv. Andreja draudze Toronto draudze