PLF aicina steidzami rīkoties sieviešu tiesību jomā

2. Nov, 2020

Paziņojumā, kas atzīmē Pekinas konferences 25. gadadienu, izteikta nožēla par lēnu progresu dzimumu līdztiesības jomā

(LWI) Pasaules Luterāņu federācija (PLF) mudina pasaules līderus, kuri 1. oktobrī tikās ANO Ģenerālajā asamblejā (UNGA) Ņujorkā, “aizsargāt ieguvumus, kas gūti dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšanas jomā, un apņemties uz turpmāku rīcību”.

Paziņojums tika laists klajā vienlaikus ar UNGA augsta līmeņa sanāksmi, atzīmējot 25. gadadienu kopš Ceturtās Pasaules konferences par sievietēm, kas 1995. gada septembrī notika Pekinā, Ķīnā. Konferencē piedalījās 189 valstu pārstāvji. Tie pieņēma rīcības platformu, kurā izklāstīts redzējums, par sieviešu un meiteņu vienlīdzīgām tiesībām un iespējām pasaulē.

PLF paziņojumā ir teikts: “Mēs ar prieku atzīmējam sasniegto, bet nevaram lepoties ar lēno progresa tempu, joprojām pastāvošajām atšķirībām un atpalicību sieviešu tiesību jomā, kur piedalās gan valsts, gan nevalstiski operatori, kas iebilst pret dzimumu līdztiesību.” Ceturtdaļgadsimtu pēc Pekinas konferences sievietes turpina piedzīvot dažādas ar dzimumu saistītas diskriminācijas un vardarbības izpausmes.

Jaunas nevienlīdzības un diskriminācijas dimensijas

“COVID-19 pandēmija ir saasinājusi jau pastāvošu dzimumu nevienlīdzību un pievērsusi uzmanību jaunām nevienlīdzības un diskriminācijas formām,” teikts paziņojumā. “Pieejamie statistikas dati liecina, ka vardarbība ģimenē un partnerattiecībās ir strauji palielinājusies COVID-19 laikā. Situāciju pasliktināja piekļuves trūkums ātrās reaģēšanas pakalpojumiem.” Pasaules mērogā sievietes un meitenes ir nepietiekami pārstāvētas sociāli ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē, bet aptuveni 130 miljoni meiteņu visā pasaulē paliek bez izglītības.

1. oktobra paziņojumā visas valdības un starptautiskā sabiedrība tiek aicinātas pilnībā īstenot saistības un pienākumus, kas ietverti Pekinas deklarācijā un rīcības platformā, kā arī tos, kas iekļauti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos un Konvencijā par visu veidu sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW).

PLF Globālās advokatūras vadītājs Isaiah Toroitich teica: “Pēc vēl neredzētas pandēmijas, atkāpšanās no cilvēktiesībām, ierobežotas globālas solidaritātes un virzību uz multikulturālismu PLF apstiprina dzimumu līdztiesību kā svarīgu balstu, lai cieņu nodrošinātu visiem. Mēs divkāršosim savus centienus nodrošināt, lai dzimumu līdztiesība kļūtu par realitāti.”

Lasīt visu paziņojumu

ŽENĒVA, Šveice

| 1/10/2020

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija