COVID-19: PLF uzsāk Ātrās Reaģēšanas fonda otro posmu

2. Nov, 2020

65 baznīcu projekti 40 valstīs pirmajā posmā

(LWI) – Pasaules Luterāņu federācija ir uzsākusi COVID-19 Ātrās Reaģēšanas fonda (ĀRF) otro posmu, lai turpinātu atbalstīt sadraudzības baznīcas, kuras joprojām nodarbojas ar koronavīrusa pandēmijas sociālajām, garīgajām un ekonomiskajām problēmām.

“PLF partneru un draudžu dāsnais atbalsts ļāva finansēt 65 baznīcu projektus Ātrās reaģēšanas fonda pirmajā posmā,” sacīja PLF Teoloģijas, misijas un tieslietu departamenta direktore Eva Christina Nilsson.

Mēs kļuvām bagātāki, redzot būtiskās pārmaiņas, ko baznīcas ienes savās kopienās. Eva Christina Nilsson, PLF Teoloģijas, misijas un tieslietu departamenta direktore

“Mēs kļuvām bagātāki, redzot būtiskās pārmaiņas, ko baznīcas ienes savās kopienās,” piebilda Nilsson. Līdz oktobra vidum pirmais ĀRF aicinājums ziedot bija savācis aptuveni 560 000 EUR no PLF partneriem, sadraudzības baznīcām, privātiem ziedojumiem un iekšējas finanšu pārdalīšanas..

Pandēmijas ietekme uz katru valsti un pasaulē – vairāk nekā 40,6 miljoni gadījumu, tostarp vairāk nekā 1,1 miljoni nāves gadījumu, kuru kļūst arvien vairāk — notiek līdztekus ar netaisnību un konfliktiem daudzos pasaules reģionos, atzīmēja Nilsson. Šīs neskaidrības prasa “savstarpēju solidaritāti” un iedrošinājumu “radīt cerību, dalīties drosmē un līdzjūtībā”.

Palīdzība neaizsargātām ģimenēm

Baznīcas reakcija uz COVID-19 ir bijusi dažāda. Tā apgalvo Marina Dölker, PLF programmas vadītāju diakonijai un attīstībai, kas koordinēja pirmo ĀRF posmu. Galvenokārt ir bijuši profilakses pasākumi, piemēram, sejas masku, ziepju roku mazgāšanai un higiēnas komplektu izdalīšana, pārtikas preču nodrošināšana un atbalsts mikrouzņēmumiem. Baznīcas ir izveidojušas arī tiešsaistes dievkalpojumus un saziņas platformas kā alternatīvas uz laiku apturētajiem personīgajiem kontaktiem un citām regulārām  draudzes locekļu aktivitātēm.

Daudzas PLF dalībnieces joprojām palīdz īpaši neaizsargātiem kopienas locekļiem, tostarp nabadzīgām ģimenēm, veciem cilvēkiem, bērniem, studentiem un pamatiedzīvotāju kopienām.

Vairākas valstis visā pasaulē samazina piesardzības pasākumus, ko valdības bija noteikušas, lai samazinātu risku, ko rada COVID-19 . Tomēr “aprūpes un atveseļošanās fāze prasa ilgtermiņa pieeju, un tieši šajā jomā ir svarīgs luterāņu kopības atbalsts,” piebilda Nilsson.

Pieteikšanās termiņš otrajam PLF ĀRF posmam ir 15. novembris. Ieinteresētās baznīcas tiek aicinātas iesniegt savus pieprasījumus, izmantojot PLF tiešsaistes projektu pieteikumu platformu.

Ziedot PLF palīdzības fondam

ŽENĒVA, Šveice

| 22/10/2020

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija