Mācītāju Vairu Bitēnu 45. ordinācijas jubilejā sveic LELBĀL Arhibīskape Lauma Zušēvica

23. Aug, 2020

2020. gada 23. augustā

        “Šī ir diena, ko Kungs devis, gavilējiet un līksmojiet šodien!      (Ps 118:125)

Dziļi cienītai māsai Kristū, mīļai  mācītājai emeritai Vaira Bitēnai!

Šī ir tā diena, kad pirms 45. gadiem Tu atbildēji Kristus aicinājumam un Baznīca tevi ordinēja mācītājas amatā!  Es no sirds tevi apsveicu un  Dievam pateicos, ka Tu šo dienu atzīmēsi kopā ar Salas draudzi!  Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība par tevi rakstīja:  “Mēs lepojamies, ka mūsu rindās ir arī viena no pašām pirmajām Latvijā ordinētajām mācītājām Vaira Bitēna.  Viņas mūžs, pieredze un nelokāmība mūs iedrošina…”  Kad viņas prasīja, kas ir tavs “es esmu” apliecinājums, Tu rakstīji: “Es mirstu sev, lai dzīvotu Dievam.”  Tā esi dzīvojusi,  dziļi atspoguļojot apustuļa Pāvila vārdus:  “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. “ (Gal. 3:20a).  Patiesi, Kristus tevi aicināja un svētīja tavu kalpošanu!  

Tu esi kalpojusi ar vārdu un sakramentu, caur lūgšanām un neskaitāmiem mīlestībā veiktiem darbiem!  Arī caur tevi Dieva valstība tika celta, kur dvēseles atrada patvērumu un jaunu spēku.  Tu drosmīgi, un ar sirds pārliecību,  esi veikusi mācītājas pienākumus gan grūtos, gan labos laikos. 

LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā pateicos tev par tavu uzticīgo kalpošanu.  Lai Dievs svētī, sargā un turpina iedvesmot.  Lūdzu, baudi citu mīlestību un kopā priecājies atskatoties kalpošanā pavadītā mūžā ar pateicības pilnu sirdi! Tu esi un būsi mūsu lūgšanās!  

Patiesā cieņā,

Tava māsa Kristū

Archibīskape Lauma Zušēvica 

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas