Jēzus un sievietes

19. Aug, 2020

No Facebook ieraksta, kura (kā teksta, tā zīmējuma) autors ir mācītājs ar pseidonīmu Naked Pastor:

Zīmējuma dialogi: 

Sievietes saka Jēzum: “Mēs nesaprotam, kāpēc Tev bija tik daudzas uzticamas sievietes mācekles, bet mēs neesam ietvertas tajos 12, un gandrīz vispār neesam pieminētas!!”
Jēzus parāda uz vīriešu grupu, kas raksta Rakstus un izskatās pieķerti, un atbild: “Jautājiet viņiem.”

Es domāju, ka Jēzum bija daudz sekotāju un ka daudzi no tiem, ja ne lielākā daļa, bija sievietes.

Bet vīrieši, kas rakstīja evaņģēlijus un dibināja agrīnās kristiešu kopienas, jutās spiesti aprakstīt Jēzu tādā veidā, kā, saskaņā ar viņu uzskatiem, Vecās Derības pravietojumiem būtu jāpiepildās.

Tas ietvēra 12 vīriešus, kas simbolizē 12 Izraēla ciltis.

Ik pa laikam tomēr kāds grams no svarīgas informācijas noplūst, atklājot, ka norisinājies kaut kas cits. Piemēram, sieviete pie akas [Jāņa evaņģēlijs 4]. Vai sieviete, kuru pieķēra laulības pārkāpšanā [Jāņa evaņģēlijs 8]. Vai sirofeniķiešu sieviete. Vai Marija Magdalēna. Vai sievietes Jēzus sekotājas, kuras visticamāk bija viņa [Jēzus] galvenās finansiālās atbalstītājas, kuras vien īsi pieminētas Lūkas evaņģēlija 8. nodaļā.

Bet vīrieši kaut ko strukturēja, un sievietēm bija jānoiet malā.

Autors: Naked Pastor

Avots: Facebook