Māc. Ieva Puriņa ir pirmā sieviete, kas ievēlēta par Latvijas apgabala prāvesti LELBĀL

3. Aug, 2020

Šā gada 1. augustā Rīgā notika Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Latvijas apgabala Sinode, kurā pirmo reizi par prāvesti Latvijā tika ievēlēta mācītāja sieviete – Ieva Puriņa. 

Jaunā prāveste electa māc. Ieva Puriņa ieguva LELBĀL Latvijas apgabala Sinodes atbalstu un turpinās sava priekšgājēja māc. Kārļa Žola darbu.

Mag. Theol. Ieva Puriņa ir aktīva Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģijas apvienības (LLSTA) biedre, kura ir arī sertificēta dūla. 

LELBĀL Latvijas apgabala Sinodes dalībnieki (2020.g. 1. aug.). Foto: Andris K. Bērziņš, Rīgas evaņģēliskā draudze