LLSTA Tallinā tiekas ar luterāņu arhibīskapu Urmasu Vilmu

2. Jūl, 2020

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) pārstāves šā gada 30. jūnijā Tallinā tikās ar Igaunijasevaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Urmasu Vilmu (Viilma). 

Urmas Vilma ir Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) viceprezidents Centrālās un Austrumeiropas jautājumos. LLSTA vēlējās iepazīties ar PLF viceprezidentu, kā arī pārrunāt sadarbības iespējas starp LLSTA un PLF reģionā. 

LLSTA ir vienīgā organizācija, kas tulko un publicē PLF dokumentus mājas lapā www.sieviesuordinacija.lv

Tās pašas dienas vakarā LLSTA pārstāves tikās ar Igaunijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājām sievietēm.  Kā zināms, Igaunijas baznīcā sieviešu ordinācija pastāv jau sen. 2017. gadā Igaunijas luteriski evaņģēliskā baznīca atzīmēja sieviešu ordinācijas 50 gadu jubileju.

 LLSTA dāvina arhibīskapam Vilmam somiņu ar drukātu fotogrāfiju, kurā attēlots Katoļu baznīcas pāvests Francisks sveicinot LLSTA priekšsēdētāju, emeritēto bīskapi Jānu Jērumu-Grīnbergu. 

Tikšanās Tallinā.

 Kopbilde. No kreisās: arhibīskaps Urmas Vilma (Igaunija), LLSTA priekšsēdētāja Jāna Jēruma-Grīnberga, mācītāja Ieva Puriņa, mācītāja, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dr. Dace Balode, LLSTA attīstības vadītāja teoloģe Līga Puriņa-Purīte. 

LLSTA redakcija