ANO un Pasaules Luterāņu Federācija nosoda pieaugošo vardarbību pret sievietēm pandēmijas laikā

1. Mai, 2020

Reliģiskie vadītāji mudina nostāties pret vardarbību ģimenē, kas izolācijas laikā ir pieaugusi

 Ženēva, 2020.g. 30.apr.

Vardarbība ģimenēs ir piedzīvojusi pieaugumu kopš Covid-19 pandēmijas sākuma. Šajā sakarā Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) vadītāji ir pievienojušies Apvienoto Nāciju Organizācijai brīdinot par šo “kluso pandēmiju”, kas apdraud sievietes un bērnus izolācijas laikā. Luterāņu baznīcas dažādajās pasaules kopienās uzstājas ar iniciatīvām, lai atbalstītu sievietes, kas pakļautas papildus riskiem šajā piespiedu izolācijas laikā.

Vēstulē, ko PLF prezidents arhibīskaps Dr Pantijs Filibus Musa un ģenerālsekretārs māc. Dr Martins Junge šonedēļ nosūtīja PLF dalībbaznīcām, viņi norāda uz “satraucošu sieviešu slepkavošanas pieaugumu pasaulē”. Abi vadītāji mudina baznīcas “noraidīt un konfrontēt vardarbību pret sievietēm” nodrošinot uzticības tālruņu numuru pieejamību, kā arī turpinot izglītot par veidiem, kā novērst vardarbību. Viņi atgādina, ka PLF jau sen iestājas par dzimumu taisnīgumu, nodrošinot attiecīgos materiālus dažādajās valodās.

Izolācijas laikā pieaug vardarbība

“Klusums un izolācija ir labākie varmāku sabiedrotie, jo varmākas izmanto izolāciju kā efektīvu iespēju kontrolēt savus upurus un slēpt savu nodarījumu no cietiem” saka māc. Judīte Vanosdola, PLF programmas “Dzimumu taisnīgums un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm” izpilddirektore. “Esam informēti par to, ka strauji pieaug to sieviešu skaits, kas zvana uz ārkārtas palīdzības numuriem visos kontinentos,” viņa teic, piebilstot, ka “reliģiskie vadītāji ir atbildīgi par to, lai iestātos par dzimumu taisnīgumu un ar to sūtītu spēcīgu vēstījumu, ka vainīgie varmācībā un piespiešanā tiks saukti pie atbildības par veiktajiem noziedumiem.”

Ev. Lut. Zimbabves Baznīcas izveidots plakāts Covid-19 laikā, lai novērstu vardarbību pret sievietēm

Nigērijas luterāņu Kristus baznīcas sieviešu sadraudzība dala skrējlapas ar aicinājumu beigt vardarbību pret sievietēm un bērniem izolācijas laikā

Evaņģēliski luteriskā Baznīca Zimbabvē ātri reaģēja uz apdraudējumu sievietēm, kad veselības un finanšu rūpes palielina saspīlējumu un šaura dzīves telpa rada turpmākos riskus. Zimbabves Dzimumu taisnīguma ofiss, ko vada mācītāja Elita Mojo, šajā sakarā izveidoja plakātus, kuros vardarbība ģimenē attēlota kā lielākā rūpe Covid-19 krīzes laikā. Plakātos vēstīts, ka vardarbība uz dzimuma pamata ir noziedums un varmākas tiks saukti pie atbildības. Nigērijas Luterāņu Kristus Baznīcas sieviešu sadraudzība arī ir izplatījusi bukletus, kuros tā aicina izbeigt vardarbību pret sievietēm un bērniem izolācijas laikā.

Vācijā – Urzula Kresa, Ev. Lut. Baznīcas Vurtembergā, Līdzvērtīgo iespēju nodaļas oficiere, ir izveidojusi sarakstu ar vietējiem kontaktiem, kur sievietes var griezties pēc palīdzības laikā, kad atbalsta centri ir slēgti un patvēruma vietas nevar uzņemt jaunus cilvēkus karantīnas ierobežojumu dēļ. Vardarbība ģimenē “ir viens no lielākajiem riskiem sievietes dzīvē”, saka Kresa, kas kalpo kā savas baznīcas kontaktpersona visos ar dzimumu saistītajos vardarbības gadījumos. Viņa norāda, ka bērnus un “arī vīriešus var skart vardarbība ģimenē”, bet bažīgu dara fakts, ka tieši koronavīrusa krīzes rezultātā ir ievērojami pieaugusi pret sievietēm vērstā vardarbība.

Citas baznīcas Vācijā arī nodrošina informāciju un vietēja mēroga kontaktus tiešsaistē, un sniedz atbalstu cietušajiem no vardarbības ģimenē, meklējot veidus, kā izplatīt bukletus lielveikalos, maiznīcās un aptiekās, kā arī baznīcu ēkās.

Apgrūtināta piekļuve atbalsta pakalpojumiem 

Evaņģēliski Luteriskā baznīca Amerikā, informāciju no vardarbības ģimenē cietušajiem pievienoja klāt Lieldienu uzrunai, ko sacīja prezidējošā bīskape Elizabete Ītona. Bīskape Ītona, PLF Ziemeļamerikas viceprezidente, ir kampaņas “Ceturtdienas melnā [apģērbā]” vēstniece. Šī kampaņa darbojas, lai izskaustu vardarbību uz dzimuma pamata, kā arī aicina ekumēniskos un starpreliģiju partnerus veicināt sabiedrībā izpratni un prevenciju šajā laikā.

Mēs aicinām PLF dalībbaznīcas turpināt veicināt izpratni sabiedrībā par vardarbību pret sievietēm. Nosaucot to vārdā, mēs sāksim to uzvarēt. PLF prezidents arhibīskaps Dr. Pantijs Filibus Musa un ģenerālsekretārs māc. Dr Martins Junge

Apvienoto Nāciju Organizācija ir brīdinājusi par to, ka pandēmijas laiks ir jo īpaši negatīvi iespaidojis sievietes, no kurām daudzas ir zaudējušas darbu neformālajās ekonomiskajās attiecībās, kā arī nav saņēmušas atalgojumu par rūpēšanos par bērniem, veciem ļaudīm un slimajiem. ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs mudināja valstu valdības “padarīt preventīvus un tiesiskās aizsardzības pasākumus, kas reaģē pret vardarbību pret sievietēm, par galvenajām prioritātēm nacionālajā reaģēšanas plānā Covid-19 laikā”, ieskaitot vairāk līdzekļu atvēlēšanu patvēruma vietām, uzticības tālruņiem, padomdošanas un atbalsta pakalpojumiem. Tiesībaizsardzības iestādēm un tiesu iestādēm “ir jāraida spēcīgs signāls, ka nesodāmība netiks paciesta,” viņš teica.

“Sieviešu tiesības un brīvības ir būtiskas, lai sabiedrība būtu stipra un noturīga,” Guterrešs uzsvēra, piebilstot, ka sievietes ir ne tikai upuri vai vardarbību pārdzīvojušās personas; sievietes “spēlē galveno lomu atlabšanā no pandēmijas un ilgtspējīgas un taisnīgas sabiedrības celšanā nākotnei”.

Pasaules Luterāņu Federācijas dokuments par Dzimumu taisnīgumu

Ziedot PLF Covid-19 palīdzības fondam

Foto: Mattia Ascenzo

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas