Bēdām nav tautības (Pasaules Luterāņu Federācija)

3. Jan, 2020

Vācu baznīcas plāno izsūtīt meklēšanas un glābšanas kuģi Vidusjūrā

Mūsu pienākums ir palīdzēt cilvēkiem, kuru dzīves ir pakļautas briesmām, neatkarīgi no iemesla, kāpēc viņi nonākuši šai stāvoklī. Tā ir PLF piederīgās Bavārijas evaņģēliski-luteriskās baznīcas bīskapa Heinriha Bedforda-Stroma stingrā pārliecība. “Bēdām nav tautības,” saka bīskaps, kas ir arī Vācijas evaņģēliskās baznīcas (EKD) padomes priekšsēdētājs. 

Pievienojoties citām organizācijām plašajā sabiedriskajā koalīcijā, EKD plāno izsūtīt kuģi, kas glābtu bēgļus, kas šķērso Vidusjūru. Bedforda-Stroma skatījumā tas, ka bēgļi turpina slīkt, ir nepieņemams fakts. Viņš saka: “Mūsu baznīca un tās diakonijas iestādes uzskata bēgļu dzīvju glābšanu par kategorisku prioritāti. Kristīgā mīlestība pret tuvāko liek mums nepamest tos, kas bēg no kara un bēdām savās valstīs, un neļaut viņiem ciest ceļā.” 

Bedfords-Stroms paziņoja, ka ir nodibināta asociācija, kas vāks līdzekļus kuģa iegādei un tā aprīkojumam nevalstisku meklēšanas un glābšanas komandu vajadzībām. Šī ideja tika apspriesta kopš vācu protestantu Baznīcas dienām (Kirchentag), kas notika jūnijā Dortmundē.

Vācot ziedojumus kuģa laišanai darbā, mēs vēlamies dot skaidru atbalsta signālu nevalstiskām meklēšanas un glābšanas operācijām. Bīskaps Heinrihs Bedfords-Stroms, Bavārijas evaņģēliski-luteriskā baznīca 

 

Kirchentag dalībnieki paneļdiskusijā “Kopīgi par atvērtām ostām Eiropā” apstiprināja rezolūciju, mudinot EKD un tai piederīgās baznīcas uzņemties iniciatīvu aktīvi atbalstīt nevalstisko grupu pūles glābt tos, kas nonākuši postā jūrā. “Vācot ziedojumus kuģa laišanai darbā, mēs vēlamies dot skaidru atbalsta signālu nevalstiskām meklēšanas un glābšanas operācijām,” nesen atkārtoja Bedfords-Stroms. Viņš piebilda, ka EKD padome ir izteikusi spēcīgu atbalstu idejai, 6. decembrī nolemjot dibināt asociāciju projekta īstenošanai. Kopš tā brīža plāni ir attīstījušies: kad kuģis tiks nofinansēts un aprīkots, tas kļūs pieejams Sea Watchmeklēšanas un glābšanas organizācijai.

Diakonijas darbs ir starptautisks

Bīskaps saka, ka palīdzība cilvēkiem nāves briesmās Vidusjūrā ir viens elements no baznīcas diakonijas darba stratēģijas. Stratēģija sākas ar vēršanos pret piespiedu migrācijas cēloņiem, piemēram, ar PLF programmu “Cerības simboli”, kuru atbalsta Bavārijas evaņģēliski luteriskā baznīca. “Mūsu starptautiskajā baznīcu kopienā mēs identificējam cilvēkus, kas vēlas izbraukt uz Eiropu, un cenšamies viņiem palīdzēt jau viņu pašu kopienās [lai izbraukšana vairs nebūtu nepieciešama],” saka Bedfords-Stroms. “Cerības simboli” ir domāti, lai vērstu uzmanību uz “iespējām viņu pašu valstīs, kas var iedrošināt cilvēkus palikt,” viņš saka. Tomēr, ja viņi joprojām mēģina šķērsot Vidusjūru un nonāk nelaimē savās mazajās laivās, nedrīkst atstāt viņus likteņa rokās. “Tādēļ civilie kuģi nodarbojas ar meklēšanas un glābšanas operācijām.”

Sagatavošanās un aicinājumi palīdzēt                

Bedfords-Stroms izteica vēlmi, lai EKD glābšanas kuģis būtu sagatavots braucienam, cik ātri vien iespējams. Viņš cer, ka tas būs gatavs nākamajā pavasarī. Līdz tam šim mērķim domātajai asociācijai vēl jāsavāc apmēram viens miljons eiro, jāatrod atbilstošs kuģis un jānogādā Vidusjūrā. 

“Līdzjūtība un atbildība nevar būt nostatītas viena otrai pretī,” teica Bedfords-Stroms, atbildot uz kritiku par to, ka Vācijas protestantu baznīcas saskaņā ar “pārliecības ētiku”, nevis saskaņā ar atbildību. Viņš uzsvēra, ka baznīca šajā situācijā ir “diakonijā iesaistītā puse” un necenšas ietekmēt politiku.

PLF jau kopš tās dibināšanas laika pēc Otrā Pasaules kara ir sena tradīcija sniegt palīdzību piespiedu kārtā pārvietotām personām. Ar diakonijas World Service palīdzību PLF palīdz 2.7 miljoniem cilvēku – ar dažādajām programmām un sadarbībā ar citām organizācijām, tādām kā UNHCR, ANO Bēgļu aģentūru.

Divpadsmitajā PLF asamblejā, kas notika Namībijā, Pasaules Luterāņu Federācija pieņēma Rezolūciju par bēgļiem, valsts iekšienē pārvietototajām personām un piespiedu migrāciju. Rezolūcija ietver vēršanos ar lūgumu “pie PLF dalībbaznīcām turpināt iestāties par bēgļu uzņemšanu savās valstīs un izdarīt spiedienu uz savu valstu valdībām, konkrēti uz ASV un Eiropas valstīm, necelt sienas, bet ‘būvēt tiltus’”.

 Minhene, Vācija/ Ženēva

4. 11. 2019

Attēls: IOCC/Apostoli/ACT

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas