Par Espo bīskapi Somijā ievēlēta PLF ģenerālsekretāra asistente Kaisamari Hintika

18. Dec, 2019

Ģenerālsekretārs Junge ir pateicīgs par ekumenisko un teoloģisko vadību

(Pasaules Luterāņu informācijas centrs) – Māc. Dr. Kaisamari Hintika, ģenerālsekretāra asistente ekumeniskajās attiecībās un Teoloģijas un publiskās liecināšanas departamenta direktore (TPLD) Pasaules Luterāņu Federācijā (PLF) tika ievēlēta par Espo diecēzes bīskapi Somijā.

“Mēs saņēmām šīs ziņas ar pateicību sirdī un prieku,” teica PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Junge. “Mēs esam pateicīgi par izcilu ekumenisku un teoloģisku vadību, kuru Kaisamari Hintika ir sniegusi visai PLF sadraudzībai Reformācijas 500 gadu jubilejas kontekstā. Mēs esam priecīgi zināt, ka Espo diecēze saņems visas viņas dāvanas un talantus, kas ir bagātinātas ar viņas pieredzi un dalību baznīcas globālajā kontekstā.”

 “Spējīgas un teoloģiski izglītotas sievietes ievēlēšana bīskapa amata ir liels iedrošinājums mums Pasaules Luterāņu Federācijā,” viņš piebilda.

Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (SELB) ordinētā mācītāja Hintika pievienojās PLF 2012. g., pēc darba savā draudzē un Eiropas baznīcu konferencē. Kā PLF ģenerālsekretāra asistente ekumeniskajās attiecībās viņa ir vadījusi PLF ekumeniskās sarunas ar tādiem partneriem kā Romas Katoļu baznīca, ar pareizticīgajiem, anglikāņiem, reformātiem, pentakostiem un menonītiem. 

 “Mēs saņēmām šīs ziņas ar pateicību sirdī un ar prieku. Mēs esam pateicīgi par izcilu ekumenisku un teoloģisku vadību, kuru Kaisamari Hintika ir sniegusi visai PLF sadraudzībai Reformācijas 500 gadu jubilejas kontekstā,” – PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Junge.

Kā TPLD direktore viņa ir vadījusi PLF teoloģisko, ekumenisko un starpreliģisko darbu, uzņemoties vadību dzimumu līdztiesības stiprināšanā un aizstāvēšanā visas sadraudzības ietvaros. Departaments koordinēja Reformācijas 500 gadu jubilejas svinēšanu un ir iesaistījies fundamentālā teoloģiskā darbā, publicējot pētījumu dokumentus un pamatnostādņu formulējumus, piemēram: Dzimumu līdztiesības politika, Luterāņu sadraudzības pašizpratne, Baznīca publiskajā telpā un Bībele luterāņu sadraudzības dzīvē. 

Sarunā ar Pasaules Luterāņu informācijas centru Hintika teica: “Es esmu pateicīga un pazemīga attiecībā pret šo aicinājumu no Espo diecēzes. Es lūdzos, lai mēs varētu kopā ar visiem tās draudžu locekļiem arvien spēcīgākā veidā piedalīties Dieva uzdevumā un liecībā šajā pasaulē, lai veicinātu cerību, mieru un taisnīgumu.”

SELB pieder gandrīz četri miljoni locekļu. Tā ir viena no PLF locekļiem, kas dibināja to 1947. gadā un uzņēma sadraudzības ceturto asambleju Helsinkos 1963. gadā. Baznīcu veido deviņas diecēzes, kas atrodas visā valstī, katru diecēzi vada bīskaps. Nacionālā līmenī baznīcu vada arhibīskaps Tapio Luoma. 

Espo diecēze, kas atrodas valsts galvaspilsētā, ir jaunākā diecēze Somijas Luterāņu baznīcā. Tā ir izveidota 2004. gadā un ietver 19 draudzes, kas kalpo ap 600 000 cilvēku. Hintika būs ievesta bīskapa amatā Espo katedrālē 2019. gada februārī.

Hintikai ir 51 gads, un viņa ir ordinēta 2009. gadā. Viņa studēja teoloģiju Somijā un 2000. gadā aizstāvēja disertāciju par ekumeniskās kustības vēsturi, īpaši pareizticīgo baznīcu kontekstā. Viņa ir precējusies ar Juku Vēinēlu, un viņiem ir viena meita.

Espo, Somija/Ženēva

 | 1.11.2018.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija