Ieviešot dzimumu līdztiesību Āzijas kontekstā (PLF ziņas)

10. Dec, 2019

Sievietes satiekas Indonēzijā pirms reģionālās baznīcas vadītāju konferences

Luterāņu sievietes no visa Āzijas reģiona satikās 3. oktobrī Indonēzijas Pematangas Sjantaras pilsētā, lai pārrunātu veidus, kā pārvarēt vardarbību un veicināt dzimumu līdztiesību savā konkrētajā kontekstā.

Tikšanās vienas dienas garumā sievietēm deva iespēju uzzināt vairāk par Pasaules luterāņu federācijas (PLF) dzimumu līdztiesības politiku, kuru tās padome vienbalsīgi pieņēma 2013. g. un kas jau tikusi pārtulkota vairāk nekā 20 valodās.

Šī tikšanās notika pirms 2019. gada Āzijas baznīcas vadītāju konferences, kurā pulcējas vairāk nekā 200 mācītāju, baznīcas locekļu (laju) un ar baznīcu saistītu organizāciju pārstāvju Indonēzijas Ziemeļsumatras provincē. Konferences norise – no 2. līdz 8. oktobrim. Dalībnieki apsprieda tēmu “Tiecoties pie miera Āzijā ar starpreliģiju attiecību palīdzību.”

Mācītājiem un citiem baznīcas vadītājiem nepieciešams veikt varas analīzi savu pašu kontekstā. – Māc. Judīte Vanosdola, PLF dzimumu taisnīguma un sieviešu tiesību stiprināšanas programmas direktore

Sieviešu tikšanās laikā – pirms konferences sākšanās -, PLF dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stiprināšanas programmas direktore mācītāja Judīte Vanosdola līdz ar Āzijas reģiona viceprezidenti Dezriju Sumbajaku apmeklēja vairākus vietējo sieviešu projektu norises vietas  Pematanga Sjantarā. Viņas pasvītroja vajadzību sarunāties ar baznīcu vadītājiem lai stiprinātu cīņu pret vardarbību un netaisnīgumu no teoloģiskās un bibliskās perspektīvas.

 PLF dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stiprināšanas programmas direktore māc. Judīte Vanosdola (kreisajā pusē) ar Dezriju Sumbajaku, PLF Āzijas reģiona viceprezidenti (centrā) un māc. Julindu Sipajungu, Simalungunas protestantu kristiešu baznīcas (GKPS) sievietēm paredzētā krīzes centra koordinatori.

Runājot ar sieviešu un vīriešu mācītājiem krīzes centrā, kurā ierodas no izvarošanas, seksuālās uzmākšanās upuri, kā arī vardarbību pārcietušie bērni un ģimenes vardarbības upuri, Amerikas evaņģēliski-luteriskās baznīcas mācītāja Vanosdola izsvēra to, kādā veidā Jēzus piecēla un aizstāvēja tos, kuriem bija vismazāk varas un ietekmes šajā sabiedrībā – to starpā sievietes un bērnus. “Mācītājiem un citiem baznīcas vadītājiem nepieciešams veikt varas analīzi savu pašu baznīcu kontekstā” viņu pašu baznīcas konteksta, un saprast, kādā veidā Raksti tika izmantoti, lai attaisnotu apspiešanu, vardarbību un sieviešu diskrimināciju. 

Norādot uz to, ka PLF jau desmitgadēm veikusi darbu dzimumu līdztiesības jomā, viņa (māc. Vanosdola) uzsvēra, ka cīņa pret nevienlīdzību “nav tikai sieviešu problēma”, bet tā pieprasa koordinēto piepūli no visiem – lai novērstu patriarhālus aizspriedumus un kulturālos stereotipu veidošanos, kas sākas jau agrajos bērnības gados. Vanosdola uzslavēja centra darbu, kuru uztur (GKPS). Tā koordinatore ir māc. Julinda Sipajunga, kas pilda “svēto, gara piepildīto darbu, atgriežot cieņu sievietēm kurām tika pateikts, ka tās ir nevērtīgas un kuru balsis tika apklusinātas.”

 Rionga Silabana (labajā pusē) ir Indonēzijas Kristiešu Baznīcas (HKI) nacionālās sieviešu komitejas galva un māc. Rama Janti (otrā no labās puses) ir “Rumah Eco” (eko-māja) projekta, ko atbalsta PLF Indonēzijas Ziemeļsumatras provincē, koordinatore.

PLF pārstāvji tikās arī ar tiem vīriešiem un sievietēm, kas iestājas par dzimumu līdztiesību jaunajā projektā “Rumah Eco” (eko-māja), ko uztur Indonēzijas kristiešu baznīca (HKI) ar PLF atbalstu. Pievilcīgajā koka ēkā jūnijā tika atklāta kafejnīca un vietējo rokdarbu un tradicionālo apģērbu pārdošanas galerija.

Projekta koordinatore mācītāja Rama Janti paskaidroja, ka centrs, kas sākās kā šūšanas kursi priekš nabadzīgām sievietēm, tagad sniedz apmācības mācītājiem dzimumu līdztiesībā, ekoteoloģijā un uzņēmējdarbības pamatos. Centrs plāno kļūt pilnībā finansiāli neatkarīgs ap 2020. g. beigām pelnot no rokdarbu pārdošanas.

Tradicionālie roku darinātie tērpi un citi rokdarbi tiek izstādīti “Rumah Eco” (eko-māja) projektā, ko uztur Indonēzijas Kristiešu Baznīca (HKI) un atbalsta PLF Indonēzijas Ziemeļsumatras provincē.

PLF padomes locekle Randžita Borgoari, kas ieņem sieviešu biroja sekretāra amatu Indijas Apvienotajās evaņģēliski-luteriskajās baznīcās (UELCI), runāja par to, cik mokpilni bija viņas valstī mēģināt ieviest dzimumu taisnīguma politiku, ko izstrādāja PLF. Viņa teica, ka sākumā daži baznīcas vadītāji teica: “Šī ir sveša politika – tā nav priekš mūsu baznīcas.” Bet “pateicībā Dievam,” viņa piebilda, ar pravietisku vīriešu un sieviešu pacietīgu darbu, “ir sācies dialogs, un UELCI līdz ar vienu citu Indijas baznīcu, kas arī līdzdarbojas Pasaules Luterāņu Federācijā (Kristus luterāņu baznīcai), ir oficiāli pieņēmusi savu pašu dzimumu līdztiesības politikas dokumentu.”

 Pematanga Sjantara, Indonēzija/Ženēva

 01. 10. 2019.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

 Foto: LWF/P. Hitchen