Sieviešu ordinācijas jautājums Austrālijā nesasniedz 2/3 Ģenerālās sinodes atbalstu

2. Nov, 2019

Neskatoties uz to, ka Austrālijas Luterāņu baznīcas sinodē reģistrēto balsstiesīgo (401) vairākums, t. i., 240 personas jeb 59,8%, nobalsoja par sieviešu ordināciju, nepieciešamās 2/3 balsu netika sasniegtas.

Piektdien, 5. oktobrī, Austrālijas Luterāņu baznīcas (ALB) bīskaps Džons Hendersons pasludināja aizklātās balsošanas rezultātus. No visiem reģistrētajiem delegātiem 161 nobalsoja pret rezolūciju, kas paredzēja ordinēt gan vīriešus, gan sievietes; 240 atbalstīja to. ALB Satversme paredz, ka ir nepieciešams divu trešdaļu reģistrēto delegātu vairākums, lai ieviestu izmaiņas teoloģiskas vai konfesionālas dabas jautājumos.

Balsošana sekoja pēc virknes sesiju un debašu prezentācijām starp delegātiem, ar lūgšanas atbalstu. Vairāk nekā 50 delegātu izteicās par šo jautājumu.

Ģenerālā sinode ir balsojusi par sieviešu ordinācijas jautājumu jau trīs reizes (2000., 2006. un 2015. g.). Katru reizi priekšlikums ordinēt sievietes tika noraidīts.

 Saistīts raksts: Quo vadis LELB? Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dalība Pasaules Luterāņu Federācijā un Starptautiskajā Luterāņu Padomē.

Avots un foto: Luteran Church of Australia

“Synod says ‘no’ to ordination of women” 5 October 2018

“The LCA is hurting” 6 October 2018