Rudītes Losānes kalpošanu cietumā novērtē vienā no lielākajām Amerikas baznīcām

21. Aug, 2019

Pagājušā gada oktobrī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība rīkoja konferenci Rīgā ar nosaukumu “Sieviete baznīcā un sabiedrībā”. Konferences viesu vidū bija sievietes teoloģes un mācītājas no Vācijas, kā arī teoloģe, baznīcas vēstures profesore Katrina Luise Džonsone no ASV, kura vienlaikus ir arī  Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (ELCA –Evangelical Lutheran Church in America) ekumēnisko un starpreliģiju attiecību direktore.

Konferences ietvaros ārvalstu viešņas apmeklēja vietas, kurās strādā un kalpo Latvijas teoloģes. Katrina Džonsone viesojās Iļģuciema sieviešu cietumā, lai iepazītos ar darbu, ko vairāk kā 20 gadu garumā veic Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas evaņģēliste un cietuma kapelāne Rudīte Losāne, ilggadējā Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības prezidente.

Kalpojot Iļģuciema cietumā, Rudīte Losāne ir izstrādājusi alternatīvās resocializācijas programmu Mirjama, kas palīdz sievietēm, kuras izcieš sodu ieslodzījuma vietā, ne tikai lietderīgi pavadīt laiku, bet arī attīstīt sociālās, mākslinieciskas prasmes un sagatavoties dzīvei sabiedrībā. Programma Mirjama darbojas jau deviņpadsmito gadu.

Rudītes inovācijas cietuma kalpošanā nepalika bez ievērības, jo jau 2010. gadā, Lāčplēša dienā, Rudīte Losāne tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni par nopelniem tēvijas labā – par nesavtīgu un pašaizliedzīgu ieguldījumu ieslodzīto resocializācijas procesa organizēšanā un pilnveidošanā Latvijā.

2015. gadā pēc Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas ierosinājuma, Rudīte Losāne tika apbalvota ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju, priekšzīmīgu, pašaizliedzīgu, radošu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu un centību, veicinot ieslodzīto personu resocializāciju.

Kaut arī konference “Sieviete baznīcā un sabiedrībā” aizvadīta, tomēr atbalsts ir palicis un draudzība ir pieaugusi. Šovasar kapelāne Losāne saņēma vēstuli no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā prezidējošās bīskapes Elizabetes Ītones. Vēstulē prezidējošā bīskape izteic Rudītei Losānei atzinību par radošo un uzticīgo darbu sievietēm cietumā, apliecinot to, ka Rudīte Losāne un viņas kalpošana cietumā, kā arī visi tie, kas Latvijā saskata cilvēkos, kuriem ir vajadzības, Kristu, tiek pieminēti lūgšanās. Prezidējošā bīskape Ītone savā vēstulē informē par grāmatu “Dzirdi manu balsi: cietuma rokasgrāmata” (Hear My Voice: A Prison Handbook. – angl.), ko izdevusi Evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā un kas tiek dāvināta Rudītei Losānei pateicībā par viņas kalpošanu, kas nes Dieva dziedinošo mīlestību cietuma sienu iekšpusē.

Minētās vēstules kopija tikusi nosūtīta arī LELB arhibīskapam Jānim Vanagam, kā arī Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā Mičiganas sinodes bīskapam Kreigam Alanam Saterlijam.

Par grāmatu

Gatavojot rokasgrāmatu, tās autori vēlējušies, lai brīvības atņemšanas iestādēs tiktu ienesta žēlastība un skaistums, kas šajās vietās bieži pietrūkst.

Šī grāmata ir par lūgšanu, bet arī par Dieva saklausīšanu cietumā, jo Dievs arī tur ir klātesošs un aktīvs. Grāmata paredzēta tiem, kas uzturas cietumā, vai ieslodzīto personu ģimenes locekļiem, draugiem, kuri var lūgt kopā ar saviem mīļajiem. Grāmatu var izmantot arī draudzes, kas lūdz kopā ar personām, kas izcieš sodu ieslodzījuma vietās.

Autoru kolektīvā ir cilvēki, kas vai nu paši atradušies cietumā vai veic kalpošanu cietumā. Grāmatas lappusēs krāsojās kvalitatīvi mākslinieciski attēli, kas liek paturēt prātā skaistumu, ko ienes Dieva klātesamība arī tādā skumjā vietā kā cietums. 

Foto: “Dzirdi manu balsi: cietuma rokasgrāmata”, LLSTA.

LLSTA redakcija