Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas reģionālās bīskapes Kristīnas Kīnbaumas-Šmitas ievešana amatā

27. Jūn, 2019

Kristīna Kīnbauma-Šmita (Kristina Kühnbaum-Schmidt) – jauna reģionālā bīskape Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Šā gada 10. jūnijā, Vasarsvētku pirmdienā, Vācijā, Šverīnes katedrālē, notika Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas reģionālās bīskapes Kristīnas Kīnbaumas-Šmitas ievešana amatā. 

LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica bija pieaicināta kā viena no pieciem bīskapiem, kas piedalījās roku uzlikšanā bīskapes iesvētīšanā. 

No LELBĀL uzaicināto viesu statusā bija emeritētais LELBĀL arhibīskaps Elmārs E. Rozītis, mācītājs Tālis Rēdmanis un emeritētā bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga, kura patlaban kalpo par kapelāni Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā Rīgā. Jāna Jēruma-Grīnberga bija uzaicināta kalpot kopā pie altāra ar amatā jaunievesto reģionālo bīskapi Kristīnu Kīnbaumu-Šmitu. 

Vienpadsmitajā jūnijā norisinājās seminārs dažādu pasaules baznīcu vadītājiem. Jāna Jēruma-Grīnberga klātesošajiem pastāstīja par Latvijas Luterāņu Sieviešu teoloģu apvienības darbu, kalpošanu anglikāņu baznīcā, kā arī par situāciju sieviešu ordinācijas jautājumā. 

Būtu svarīgi paskaidrot, ka, ņemot vērā Vācijas federālo iedalījumu un vēsturi, amatā ievestā reģionālā bīskape jau labu laiku (kopš 2013. gada) nav bijusi mācītāja, bet gan reģionālā bīskape Vidusvācijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Tagad bīskape Kīnbauma-Šmita ir kļuvusi par Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas reģionālo bīskapi. Bīskape Kīnbauma-Šmita stājas iepriekšējā reģionālā bīskapa Ulriha Gerherda vietā, kurš ir pensionējies. Ulrihs Gerhards ir bijis pirmais reģionālais bīskaps Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kas tika dibināta 2012. gadā.

Piedāvājam jums izlasīt Kristīnas Kīnbaumas-Šmitas 2018. gada sprediķi, ko viņa sacīja pagājušā gada 28. septembrī pēc ievēlēšanas jaunajā garīgajā amatā (šeit).

Papildus, Facebook vietnē pieejams sprediķis vācu valodā, ko amatā ievestā bīskape Kristīna Kīnbauma-Šmita sacīja Vasarsvētku pirmdienā, 2019. g. 10. jūnijā. 

                                      LLSTA redakcija