Kā Svētais Gars veido luterāņu identitāti

27. Jūn, 2019

Āzijas baznīcas izpēta iespējas liecināt reliģijas un kultūras plurālisma vidē

No 2. līdz 6. maijam Honkongā norisinājās seminārs, kura tēma bija Svēta Gara loma luterāņu identitātes veidošanā. Tajā sanāca dalībnieki no astoņām Āzijas valstīm. Tikšanās piedalījās pārstāvji no 20 reģiona baznīcām, vietējā luterāņu teoloģiskā semināra studenti un Pasaules Luterāņu Federācijas (turpmāk – PLF) darbinieki, pārrunājot to, kādā veidā citas reliģijas ietekmē luterāņu identitātes izpausmes reģionā (Pasaules luterāņu informācijas centrs).

Āzijas luterāņu identitātes semināra galvenie mērķi bija atbildēt uz prioritātēm, kuras tika identificētas 2017. g. Āzijas baznīcu vadītāju konferencē, un sagatavoties PLF Luterāņu identitātes globālajai konsultācijai, kas šogad notiks Etiopijā. Semināra rīkošanā piedalījās arī Honkongas Evaņģēliski luteriskās baznīcas HELB, kas ir viena no četrām PLF piederīgām baznīcām valstī.

Harizmātiskās atjaunotnes izaicinājumi

Prezentāciju, pārdomu un situāciju izpētes ceļā dalībnieki izpētīja divas tēmas: “Svētais Gars kā dāvana un apsolījums: Gars aicina mūs vārdā un kristībā” un “Atbrīvoti un veidoti: vispārīgās priesterības garīgās dāvanas un aicinājums”. Dalībnieki norādīja uz reliģiju un tradicionālu kultūru plurālismu Āzijā, kas ietekmē luterāņu identitātes izpausmes veidus reģionā. Tie atzina, ka dažas piederīgas baznīcas ir sakņojušās reformētajā tradīcijā, kamēr citas nevar atklāti formulēt savu luterisko identitāti.

Seminārs pievērsa īpašu uzmanību izaicinājumiem un iespējām, kurus rada augošā harizmātiskās atjaunotnes kustība Āzijā. Dalībnieki atzīmēja, ka dažās baznīcās pastāv apmulsums un bailes par garīgo dāvanu praksēm un ka baznīcu vadītājiem jābūt uzmanīgiem pret šādu prakšu padarīšanu par preci vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Noslēguma vēstījums un rekomendācijas

Noslēguma vēstījumā dalībnieki iezīmēja piecas rekomendācijas, kas palīdzētu baznīcām mācīt un vadīt savus locekļus pie luterāņu identitātes holistiskas izpratnes, nevis tikai reaģēt uz izaicinājumiem, ar ko tie sastopas. Ziņojums arī aicina uz konstruktīvu dialogu ar dažādām vietējām harizmātiskām kustībām.

 “Mūsu atšķirīgā luteriskā identitāte ir “vairāk nekā pietiekama, lai sniegtu teoloģiskus un praktiskus risinājumus acīm redzamiem strīdiem, kurus izraisa virspusējās un māņticīgās “garīgu” dāvanu prakses daudzās mūsdienu baznīcās,” uzsver Ķīnas republikas luterāņu baznīcas bīskaps Rejs Čens.

Semināra beigās dalībnieki izteica savu atzinību PLF par šo sarežģīto un akūti svarīgo jautājumu izvirzīšanu. Čuna Oi Se, Honkongas Čuncjinas misijas izpildsekretāre, teica, ka “ir labi izvirzīt jautājumu par to, kādā veidā Svētais Gars veido mūsu luterisko identitāti. Es ticu, ka PLF Sadraudzības birojs saprot Āzijas baznīcu vajadzības, un [..] es arī ceru, ka PLF turpinās ciešāk sadarboties ar baznīcām, identificējot un risinot Āzijas reģionam svarīgas problēmas. Ne visi globālie jautājumi ir tikpat karsti Āzijā.”

Ķīnas Republikas luterāņu baznīcas bīskaps Rejs Čens tāpat ir izteicis pārdomas par semināra rezultātiem, sakot, ka mūsu atšķirīgā luteriskā identitāte ir “vairāk nekā pietiekama, lai sniegtu teoloģiskus un praktiskus risinājumus acīm redzamiem strīdiem, kurus izraisa virspusējas un māņticīgas “garīgu” dāvanu prakses daudzās mūsdienu baznīcās. Tādēļ strādāsim, lai nākotnē piedāvātu programmas, kas ir bibliskas un konfesionālas, praktiskas un pastorālas, kas sniegs piederīgām baznīcām viņu kalpošanām nepieciešamās zināšanas.” 

Vienā no programmas daļām ALIS dalībniekiem tāpat bija prieks un privilēģija piedalīties dievkalpojumā Patiesības luterāņu baznīcā, kas ir Honkongas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dalībdraudze.

 15./05./2019.

Honkonga / Ženēva 

Avots: PLF ziņas  

Foto: PLF/ P. Lok