“Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet”

27. Jūn, 2019

Pasaule Luterāņu Federācija publicē 2018. gada ikgadējo atskaiti

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Pasaules Luterāņu Federācija ir publicējusi tās 2018. gada ikgadējo atskaiti. Nosaukta “Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet”, tajā ir piefiksēta PLF dzīve un darbs 2018. gadā, sniedzot ieskatu apņēmībā strādāt pie holistiskas misijas, teoloģiskas izglītības, kristiešu vienotības, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesības, jauniešu iekļaušanas un kalpošanas cilvēkiem trūkumā.

Tas parāda, kādā veidā PLF ilggadējas attīstības programmas un reakcijas ārkārtas apstākļiem 25 valstīm visā pasaulē vēršas pie ciešanu saknēm un iedrošina neaizsargātos cilvēkus un kopienas būt izturīgākiem. 2018. gadā PLF ir kalpojusi vairāk nekā 2,3 miljoniem bēgļu, pārvietoto personu un to pieņemošām sabiedrībām caur PLF Pasaules dienesta darbu.

Gada spilgtākais notikums bija PLF 2019.–2024. g. stratēģijas pieņemšana, kas “vadīs PLF globālo liecināšanu 2019. – 2024. g.”, raksta PLF prezidents, arhibīskaps Dr. Pantijs Filibuss Musa un PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge atskaites priekšvārdā. Stratēģija “ir balstīta PLF un tai piederīgu baznīcu nepārtrauktajā ceļā un liecībā, uzņemoties jaunās iniciatīvas, lai atbilstu mainīgajam kontekstam”. Mērķi un uzdevumi PLF starptautiskajai humānajai un attīstību veicinošajai darbībai ir līdzīgi izklāstīti PLF Pasaules dienesta 2019.–2014. g. globālajā stratēģijā. Turpmākā informācija par šo darbību ir sniegta PLF Pasaules dienesta ikgadējā atskaitē.

Starp citām aktivitātēm atskaitē ir minētas konfliktu novēršana un miera celšana, teoloģiskā formācija, baznīcu apmaiņas vizītes un jauniešu iesaiste klimata taisnīguma veicināšanā – lai apliecinātu PLF mērķi dot cilvēkiem un kopienām iespēju ar cieņu iestāties par savām tiesībām un dzīvi.

Viss PLF darbs ir “balstīts mūsu ticības pārliecībā, liecinot par evaņģēliju, sanākot kopā kā baznīcas sadraudzībā, strādājot pie taisnīgas, mierpilnas un samierinātas pasaules”, raksta prezidents un ģenerālsekretārs savā ievadā, pateicoties lasītājiem par dalību PLF ceļā pie taisnīguma, miera un samierināšanas.

Pasaules Luterāņu Federācijas 2018. gada pārskatu angļu valodā var lejuplādēt šeit. 

 4.06.2019.

Ženēva, Šveice

Foto: Foto: LWF/Albin Hillert

Avots:  Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas