Aizstāvot sieviešu pieeju sociālajai aizsardzībai

23. Mai, 2019

Aicinot uz stiprāku sadarbību ar valdībām, lai garantētu sieviešu tiesību ievērošanu

| 15./03./2019.

Ņujorka, ASV / Ženēva

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Luterāņu sievietes un vīrieši no visas pasaules piedalījās ANO Sieviešu statusa komisijas 63. sesijā, aicinot uz lielāku sadarbību starp valdībām un ticībā balstītām organizācijām, lai nodrošinātu sociālo aizsardzību sievietēm.

Ņujorkas sesijas laikā, kas notika no 11. līdz 22. martam Ņujorkā, Pasaules Luterāņu federācija (PLF) un Zviedrijas baznīca organizēja kopīgu pasākumu, lai demonstrētu ticībā balstīto organizāciju (TBO) un valdību inovatīvu darbu, nodrošinot sieviešu pieeju veselības aprūpei un citiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Moderators Dr. Aza Karams no ANO Iedzīvotāju fonda uzsvēra, ka TBO sniedz nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot no 30 līdz 50 procentiem sociālo pakalpojumu visneaizsargātākajām cilvēku grupām visā pasaulē.

Dalībniece Faustine Nilana, Tanzānijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (TELB) par sievietēm un bērniem atbildīgā nacionālā direktore, norādīja uz daudziem pakalpojumiem, kurus sievietēm sniedz 24 slimnīcas un 148 primāras veselības aprūpes iestādes, kurās darbojas TELB. Kopš 2014. gada šīs struktūras piedāvā seksuālās un reproduktīvas veselības aprūpes pakalpojumus, līdz ar to veicinot izpratni par vardarbīgu prakšu pārvarēšanu, kuru starpā ir agras laulības un sieviešu ģenitāliju kropļošana.

Kopumā, TBO Tanzānijā nodrošina vairāk nekā 40 procentu veselības aprūpes pakalpojumu, it sevišķi visattālākajās lauku teritorijās. Ekonomikas lejupslīde ir padziļinājusi problēmas, kuras valdība piedzīvo, cīnoties ar slimībām – malāriju, HIV/AIDS un tuberkulozi – un to slimnieku augstiem mirstības radītājiem. Nabadzība ir cieši saistīta ar daudzām no šīm slimībām, jo tai līdzi nāk nepilnvērtīgs uzturs, sliktas dzīvojamās vietas un sanitārie apstākļi, kas ved pie slikta veselības stāvokļa.

Cita diskusijas dalībniece bija Dina Nasera, veselības konsultante PLF uzturētajā Augustas Viktorijas slimnīcā (AVS) Austrumu Jeruzālemē un eksperte slimnīcu infekciju kontrolē. Viņa demonstrēja, kādu lomu AVS spēlē palestīniešu ģimeņu stāvokļa uzlabošanā, it sevišķi sieviešu, kas gūst labumu no augstas kvalitātes pakalpojumiem krūšu vēža agrīnajai diagnosticēšanai un ārstēšanai. Viņa uzsvēra, ka ir svarīgi apvienot veselības aprūpes pakalpojumus ar visaptverošu tiesībās balstītu pieeju, veicinot veselību kā fundamentālas cilvēka tiesības.

“Ir svarīgi apvienot veselības aprūpes pakalpojumus ar visaptverošu tiesībās balstītu pieeju, veicinot veselību kā fundamentālas cilvēka tiesības,” Dina Nasera, veselības konsultante PLF uzturētajā Augustas Viktorijas slimnīcā Austrumu Jeruzālemē

Skarlete Bišara, tiesnese Jordānas un Svētas Zemes evaņģēliski luteriskās baznīcas tiesā, uzsvēra baznīcu potenciālās spējas izaicināt sociālas normas, kas traucē sievietēm saņemt sociālo aizsardzību. Viņa atzīmēja, ka valsts sniedz baznīcām Palestīnā autonomiju lemt laulību, mantojuma vai šķiršanas jautājumus. Viņa uzsvēra lomu, ko spēlēja PLF dzimumu taisnīguma politika, sniedzot teoloģiskus instrumentus, kas ļāva baznīcai pārskatīt savus noteikumus, kas līdz Baznīcas tiesas izveidošanai 2015. gadā diskriminēja sievietes.

Lotifa Beguma, Musulmaņu palīdzības (Muslim Aid) Globālās aizstāvības koordinatore runāja par izaicinājumu, kuru izraisa sabiedriskās domas izpratne par islāmu kā par prettiesisku reliģiju, kaut arī viens no islāma likumu pamatmērķiem ir sasniegt visaugstāko cilvēku attīstības pakāpi. Viņa teic, ka ir jādara vairāk, lai mācītu par to, par ko ir reliģija, lai izvairītos no negatīvas reakcijas sakarā ar sieviešu tiesībām islāmā.

Lēna Aga, Zviedrijas dzimumu līdztiesības aģentūras galva, apstiprināja TBO pārstāvju pieredzes, pasvītrojot valsts centrālo atbildību, nodrošinot sievietēm reliģisku brīvību un vienlīdzīgas tiesības. Zviedrijas baznīcas iesaiste sociālās aizsardzības jomā iekļauj darbu ar vīriešiem un zēniem, lai novērstu seksuālu vai dzimumā balstītu vardarbību, uzturētu augstus bērnu aprūpes un vecāku atvaļinājumu standartus un nodrošinātu, ka neviens netiek atstāts malā, kas iekļauj LGBTQI kopienas tiesības.

Pasākumu organizēja PLF un Zviedrijas baznīca, ar Pasaules baznīcu padomes, Muslim Aid, ANO Iedzīvotāju fonda un Zviedrijas valdības atbalstu.

Dina Nasera, veselības konsultante PLF uzturētajā Augustas Viktorijas slimnīcā (AVS) Austrumu Jeruzālemē. Foto: Gerald Peart

Faustina Nilana, Tanzānijas evaņģēliski luteriskās baznīcas par sievietēm un bērniem atbildīgā nacionālā direktore. Foto: Gerald Peart

Lēna Aga, Zviedrijas dzimumu līdztiesības aģentūras galva. Foto: Gerald Peart

Skarlete Bišara, tiesnese Jordānas un Svētas Zemes evaņģēliski luteriskās baznīcas tiesā. Foto: Gerald Peart

Lotifa Beguma, Musulmaņu palīdzības (Muslim Aid) Globālās aizstāvības koordinatore. Foto: Gerald Peart

Diskusijas dalībnieki citā PLF pasākumā Ņujorkā ANO sieviešu stāvokļa komisijas 63. sesijas laikā. Foto: Gerald Peart

Fotogrāfiju autors:  Gerald Peart

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija