Islandes baznīca piedāvā sievietēm līdzvērtīgas iespējas

22. Mai, 2019

Ziemeļvalsts baznīca īsteno PLF apņemšanos atbalstīt sievietes un jauniešus vadībā

Holara, Islande / Ženēva

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Islandes evaņģēliski luteriskā baznīca uztver dzimumu taisnīgumu nopietni un lepojas ar to, ka sniedz vienlīdzīgas iespējas sievietēm darbavietā. Pēdējās vēlēšanās Vispārīgajā sinodē jeb Kirkjutingā, baznīcas augstākā likumdošanas iestādē ar 12 garīdznieku un 17 laicīgo pārstāvjiem, pirmoreiz abās grupās bija sieviešu vairākums.

Tas varētu neizklausīties pārāk dīvaini valstī, kurā sieviete pirmoreiz kļuva par prezidenti un kura ir pēdējo deviņu gadu Pasaules ekonomikas foruma dzimumu līdztiesībai veltītu atskaišu pirmajās rindās. Bet šī ziemeļu baznīca pēdējos trīsarpus gadu desmitus ir strādājusi savā iekšpusē, lai nodrošinātu, ka izredzes sievietēm kalpošanā neatpaliktu no plašākas sabiedrības.

Bīskape Solveiga Lara Gudmundsdotira vada Holaras diecēzi valsts tālajos ziemeļos. Viņa teic, ka viņas baznīca ir “iedrošinājusi draudzes uzturēt 40 procentu vīriešu un 40 procentu sieviešu kvotas” vadībā kopš Pasaules Luterāņu federācija (PLF) formulēja savu dzimumu līdztiesības politiku tās septītajā asamblejā Budapeštā vēl 1984. gadā. 

“Bet, kad mēs apmeklējām (PLF divpadsmito) asambleju Vindhukā 2017. gadā,” viņa turpināja, “mums atgādināja, ka mūsu baznīcās mums tās ir jāievieš visos līmeņos.”

Kad Vispārīga sinode sapulcējās 2017. gada rudenī, viņa uzsvēra nepieciešamību ņemt šo vēstījumu nopietni, formulējot piedāvājumu ieviest šo politiku visos baznīcas vadības līmeņos. Tas tika pieņemts līdz ar otru piedāvājumu iekļaut vismaz 20 procentus jauniešu vadošajos amatos, kas tāpat saskan ar PLF kvotu principiem.

Sinodes vēlēšanu laikā 2018. gada pavasarī vēlētājiem atgādināja par šo politiku un pirmoreiz tika ievēlēts sieviešu vairākums. Sinode savukārt ievēlē baznīcas augstāko izpildvaras iestādi, Baznīcas padomi jeb Kirkjurad, kurā tagad ir divi sieviešu un divi vīriešu delegāti līdzās Islandes bīskapam (šobrīd tā ir sieviete), kas funkcionē kā padomes prezidents.

Četrdesmit procentu garīdznieku ir sievietes

Gudmundsdotira, kas bija viena no pirmām savā baznīcā ordinētajām sievietēm, atzīmē, ka attieksmes ir ievērojami mainījušās kopš 80. gadiem, kad cilvēki nebija pārliecināti par nepieciešamību ieviest dzimuma kvotas. Viņa teic, ka “tagad visi piekrīt, ka tas ir nepieciešami”.

Viņa atceras, ka 1983. gadā, kad viņa tika ordinēta, bija vēl tikai piecas sievietes mācītājas, “tādēļ tajos laikos tas bija diezgan neierasti, bet tagad sievietes veido gandrīz 40 procentus no garīdzniekiem, tātad situācija ir dramatiski mainījusies”. Viņa piebilst, ka “draudzēs un padomēs visā valstī mums ir vienlīdzīgas kvotas vīriešiem un sievietēm”.

Runājot par piedāvājumu iecelt vadības amatos vairāk jauniešu, Gudmundsdotira norāda, ka šie mērķi vēl nav sasniegti un tikai viena sieviete zem trīsdesmit gadu vecuma tika ievēlēta Ģenerālajā sinodē. Vēlreiz, viņa saka, ir vajadzība mainīt mentalitāti, jo “cilvēki nesaskata to par nepieciešamu lietu” un nepiekrīt, jo jauniešiem “nav pieredzes”.

“Es uzskatu, ka baznīcai ir vajadzīgi jauniešu viedokļi, lai mēs patiešām varētu saprast to, kas notiek sabiedrībā,” bīskape Solveiga Lara Gudmundsdotira, Holaras diecēzes galva.

Bet bīskape Gudmundsdotira uzstāj: “Es domāju, ka baznīcai ir vajadzīgi jauniešu viedokļi, lai mēs patiešām varētu saprast to, kas notiek sabiedrībā.” Šodienas jaunieši ir “nākotnes baznīcas vadītāji”, viņa saka, “tāpēc mums tiešām vajag viņu skatījumu visos baznīcas līmeņos”. 

Viņa uzsver, ka PLF vadība šajos jautājumos bija “ļoti vērtīga” Islandes baznīcai, jo cilvēki varēja saprast, kā mēģināt sekot tās virzienam un īstenot tās politiku. “Tādēļ tas ir labi mums, izvirzot jauniešus,” viņa secina, “ka mēs varam pateikt, ka tā ir PLF politika.”

Māc. Judīte Vanosdola, PLF Dzimumu taisnīguma un sieviešu atbalsta programmas direktore, piebilst, ka: “Baznīcas vadībai ir dziļi jāieklausās un jāatspoguļo augošas un uz misiju orientētas baznīcas pārsteidzošo dažādību. Cik aizraujoši ir būt par liecinieku šīs iekļaujošās vadības vīzijas īstenošanā Islandes baznīcā.”

 Avots: Pasaules Luterāņu Federācija

Foto: LWF/A. Danielsson 

Foto apraksts:  Foto: Islandiešu mācītājas un bīskapes pēc māc. Agneses Sigurdardotiras (pirmajā rindā, septītā no labās puses) konsekrācijas par Islandes bīskapi 2012. g. Pirmajā rindā piektā no kreisās puses ir bīskape Gudmundsdotira.