Luterāņi Itālijā aicina uz līdzcietību, lai izbeigtu migrantu bojāeju Vidusjūrā

9. Feb, 2019

Vairāk nekā 250 migrantu ir noslīkuši kopš 2019. gada sākuma, mēģinot šķērsot Vidusjūru, lai paglābtos no nabadzības un vardarbības. Foto: Óglaigh na hÉireann.

Baznīcu vadītāji mudina kristiešus nenovērsties

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Itālijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (IELB) ir aicinājusi uz lielāku solidaritāti un līdzcietību, lai novērstu migrantu bojāejas traģēdiju Vidusjūrā.

Paziņojumā, kas tika publicēts 21. janvārī, māc. Heiners Bludau, IELB dekāns, teica, ka viņam “trūka vārdu”, kad viņš uzzināja par 117 cilvēku nāvi pēc viņu laivas apgāšanās netālu no Lībijas krasta.

Viņš atzīmēja, ka vēl 53 migranti gāja bojā nedēļas nogalē jūrā starp Spāniju un Maroku, bet šīs traģēdijas gandrīz netika pieminētas medijos. Ja būtu gājuši bojā tikpat daudz eiropiešu, viņš piebilda, “mēs redzētu milzums reportāžu televīzijā un avīzēs, kā arī attiecīgu reakcija un pārdomas par līdzīgu katastrofu novēršanu nākotnē”.

“Vai mēs joprojām varam apgalvot, ka esam civilizēti ļaudis, ja novēršamies?”

       – māc. Heiners Bludau, Itālijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dekāns.

Paziņojumā ir pateikts, ka kopš 2015. gada ap 15 000 migrantu ir gājuši bojā, mēģinādami šķērsot Vidusjūru, lai bēgtu no kara un nabadzības. Māc. Bludau turpināja: “Ar ko mēs atšķiramies no tiem, kas gumijas laivās cenšas nokļūt Eiropā? Vai mēs joprojām varam apgalvot, ka esam civilizēti ļaudis, ja novēršamies?”

No 120 cilvēkiem, kas bija pārpildītajā laivā netālu no Lībijas krasta, tikai trīs izdzīvoja, kad tos izvilka no ledaina ūdens itāliešu militārais helikopters. Starp bojā gājušiem bija desmit sievietes un divi bērni.

Māc. Bludau teica, ka pēdējā traģēdija notika 18. janvārī, lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmajā dienā, kuras tēma šogad ir – meklējumi pēc taisnīguma. Viņš teica, ka šo 253 cilvēku nāve ierosina jautājumus, kurus mums kā kristiešiem ir pienākums risināt.

IELB diakonijas vadītāja Daniela Barbuša atbalstīja šīs raizes, piebilstot, ka katastrofu “būtu bijis iespējams novērst”, ja NVO laivas, kas patrulē Vidusjūrā, nebūtu “nelīdzjūtīgas politikas bloķētas”.

IELB, kas pieder Pasaules luterāņu federācijai (PLF), veido 15 lokālas kopienas ar aptuveni 7000 locekļiem. Kopā ar Itālijas Evaņģēlisko baznīcu federāciju (IEBF) un ar Vācijas finansiālo palīdzību tā rīko vairākas programmas, kas sniedz pakalpojumus migrantiem un citiem cilvēkiem grūtībās.Roma, Itālija / Ženēva

 | 22./01./2019.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija 

Photo by Óglaigh na hÉireann. Licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.