Pirmā sieviete ievēlēta par Brazīlijas baznīcas prezidenti

18. Dec, 2018

Brazīlijas Luteriskās konfesijas evaņģēliskā baznīca (BLKEB) ievēl māc. Silviju Beatrisi Gencu

(Pasaules Luterāņu informācijas centrs) Brazīlijas Luteriskās konfesijas evaņģēliskā baznīca (BLKEB) pirmoreiz ir ievēlējusi sievieti prezidentes amatā.

Māc. Silvija Beatrise Genca stāsies amatā janvārī.

BLKEB astoņpadsmit sinožu dalībnieki satikās, lai pārrunātu jautājumus, kas attiecas uz baznīcas dzīvi un pārvaldi ar devīzi “Izdzīvot evaņģēliju: empātija, līdzcietība, sadraudzība…”.

Tie paziņoja, ka BLKEB prezidentūra sastāvēs no ievēlētās prezidentes mācītājas Gencas, pirmā viceprezidenta mācītāja Odaira Brauna un otrā viceprezidenta mācītāja Mauro Batista de Sūsa.

Māc. Genca piedzima Linhas Novas novadā, Brazīlijas dienvidos. Viņas darbs draudzēs bija vērsts uz kopienu veidošanu, organizējot vadības kursus, kopīgu darbību un konfliktu risināšanu samierinot. Kā teoloģe viņa pārstāv evaņģēliski luterisku teoloģiju ar ekumenisku nostāju.

Starp 2011.–2014. g. māc. Genca darbojās kā otrā viceprezidente un kopš 2015. gada janvāra kā pirmā viceprezidente, kas deva viņai iespēju sekot līdzi baznīcas padomei, kā arī komunikācijai ar mācītājiem un sinodes mācītājiem, un ar māsu baznīcām Brazīlijā un ārzemēs.

No draudzes mācītājas darba pieredzes un dalības sinožu sapulcēs viņa ir ieguvusi pārliecību, ka baznīcas vadībai ir jātuvinās kopienu vadībai, ko veicinās sinodes mācītāju klātbūtne.

Jāveicina pārdomas par ticību, pateicību un uzticību; kopienai ir jāiedrošina pēc iespējas vairāk cilvēku piedalīties, – ievēlētā prezidente mācītāja Silvija Beatrise Genca.

Māc. Genca uzskata, ka baznīcas ilgtspēja ir draudzēs. “Ir svarīgi veicināt pārdomas par ticību, pateicību un uzticību; kopienai ir jāiedrošina pēc iespējas vairāk cilvēku piedalīties gan pastāvošajā darbībā, gan jaunu misijas lauku plānošanā.” Tāpat viņa uzsver, ka kopienām ir jākoncentrējas kalpošanā, izmantojot desmitās tiesas principu, nevis sociālās kvotas vai dalības maksu.

Baznīcas publiskā liecība ir svarīga, jo ļauj runāt par tās identitāti konkrētajās situācijās, paziņojot, ka tā ir “droša telpa, kopiena, kur piedzīvot ticību, demokrātiska vide, kas atzīst sievietes un vīriešus par personām, kas radītas pēc Dieva tēla un līdzības, tā no jauna apstiprina dialogu kā līdzekli, lai nodrošinātu cieņu pret atšķirībām un saglabātu jēgu būt par miera un cerības sēklu kara un konfliktu situāciju vidū.” BLKEB publiskai liecībai jāpievēršas miera procesu konstruēšanā, nepārstājot paust skaidru solidaritāti ar tiem, kas cieš un piedzīvo bēdas,” teica māc. Genca.

PLF dzimuma līdztiesības un sieviešu tiesību nostiprināšanas programmas izpilddirektore māc. Judīte Vanosdola teica, ka PLF kopiena ar prieku un pateicību saņēma ziņas par to, ka BLKEB ievēlēja savu pirmo sievieti prezidenti. Balsstiesīgie locekļi atzina māc. Gencas vadību draudzes kalpošanā, kā arī viņas kalpošanu par otro un tad pirmo baznīcas viceprezidenti.

 “Parabéns – apsveicam, mācītāja Silvija. Lai prieka un miera svētība, sākot kalpošanu ar BLKEB,” teica māc. Vanosdola. 

Kuritība, Brazīlija/Ženēva

 | 22.10.2018.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija