“Vienotība sakņojas Dieva misijā pasaulē”

30. Nov, 2018

Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretārs sveic Eiropas protestantus

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Sveicot Eiropas Protestantu baznīcu kopienu (EPBK), Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) ģenerālsekretārs, māc. Dr. Martins Junge teica, ka nelokāmība Kristū nozīmē turēšanos pie vienotības aicinājuma kā pie pravietiskas liecības mūsu fragmentētajā pasaulē.

Delegāti, akcentējot moto “Atbrīvoti, savienoti, uzticīgi”, no vairāk nekā 30 valstīm sanāca EPBK Ģenerālajā asamblejā Bāzelē, Šveicē, lai svinētu sadraudzību, apspriestu pēdējo darba periodu un pārdomātu baznīcas vienotības veicināšanas ceļus.

Eiropas Protestantu baznīcu kopiena ir 94 luterāņu, metodistu, reformātu un apvienoto baznīcu organizācija vairāk nekā 30 valstīs Eiropā un Dienvidamerikā. 

Māc. Dr. Junge teica, ka EPBK saprot vienotību kā liecību, ko piedāvāt mūsu 

“Vienotība, kuru mēs meklējam, nav pašmērķis, bet tai ir jēga Dieva vēstures kontekstā un Dieva nodomā attiecībā pret visu radību. Vienotības meklējumi sakņojas Dieva misijā pasaulē.”

“Vairāk nekā jebkad es ticu, ka nelokāmība Kristū šodien nozīmē turēties pie vienotības aicinājuma kā pie pravietiskas liecības mūsu fragmentētajā pasaulē.”

Esošā fragmentētā un polarizētā vide nedrīkst novērst no ceļa, teica Junge. Baznīcām ir jāturpina meklēt kopīgo Kristū, “kas ir mūsu vienīgais pamats”, viņš piebilda.

Vienotība, kuru mēs meklējam, nav pašmērķis, bet tai ir jēga Dieva vēstures kontekstā un Dieva nodomā attiecībā pret visu radību, – PLF ģenerālsekretārs, māc. Dr. Martins Junge.

Ekumeniskās atbildības gars

Māc. Dr. Junge atsaucās uz Reformācijas 500. gadadienu. Viņš bija pateicīgs par ekumenisko partneru atbalstu, kas palīdz uzturēt PLF apņemšanos satikt gadadienu ekumeniskās atbildības garā.

“Tik tiešām, mūsu vēsture nav sākusies pirms 500 gadiem. Reformācijas kustības ir pastāvējušas gan pirms, gan pēc tās, kuru mēs esam pieminējuši pagājušogad.”

“Kopīgā Reformācijas piemiņas gadadienas svinēšana, kuru PLF noturēja Lundā un Malmē kopā ar Romas Katoļu baznīcu 2016. g. 31. oktobrī, ir viens no piemēriem, kā citas pasaules kristiešu sadraudzības ir atbalstījušas mūsu tieksmi neatstāt mūsu ekumeniskās attiecības gadadienas svinību laikā, bet sasniegt mūsu divpusējo sarunu bagātības un pārpilnības pilno briedumu.”

Vitenbergas liecības parakstīšana kopā ar Pasaules Reformēto baznīcu sadraudzību 2017. g. norāda uz to pašu virzienu un veido svarīgu pamatu turpmākajai sadarbībai. Kopīga deklarācija par taisnošanas mācību, kuru 1999. g. parakstīja PLF un Pontifikālā padome kristiešu vienotības veicināšanai, no divpusējās vienošanās ir pārtapusi par daudzpusēju vienošanos ar pieciem parakstītājiem.

Tā kā Eiropas izaicinājumi un atbildes šiem izaicinājumiem nebeidzās pie tās robežām, EPBK sapulcēm ir “izšķirīga nozīme”, teica māc. Dr. Junge.

Par Eiropas Protestantu baznīcu kopienu

EPBK ir jumta organizācija, kurai pieder 94 luterāņu, metodistu, reformātu un apvienoto baznīcas vairāk nekā 30 valstīs Eiropā un Dienvidamerikā. Tā pārstāv ap 50 miljoniem protestantu un pastāv, pamatojoties uz 1973. g. Loienbergas vienošanos, kurā ir secināts, ka baznīcām ir tiesības būt atšķirīgām, tādēļ ka tās atsaucas uz evaņģēliju kā uz savu kopīgo pamatu. Tas ļauj luterāņu mācītājam sludināt no reformātu kanceles vai franču mācītājam vadīt draudzi Vācijā.

 Bāzele, Šveice

 17./09./2018.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas