Tagad esam arī Youtube vietnē

22. Nov, 2018

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība ir izveidojusi savu Youtube kanālu, lai publicētu savus video materiālus un dalītos ar saviem atbalstītājiem visā pasaulē, kā arī lai izglītotu sabiedrību par savu darbību un stāstītu sieviešu stāstus kristietības vēsturē un baznīcā.

Aicinām Jūs apskatīt Youtube.com patlaban ievietotos 2 video materiālus: 

1. 02.10.2018. konferences “Sieviete baznīca un sabiedrībā” video apkopojumu.

2. ASV Baznīcas vēstures profesores Katrīnas Luisas Džonsones priekšlasījumu 02.10.2018. konferencē “Sieviete baznīca un sabiedrībā” (angļu val.).

Šā gada 20. novembrī LTV1 rādīja 13 minūšu filmu par divām Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības biedrēm – emeritēto bīskapi Jānu Jērumu-Grīnbergu, kas šobrīd kalpo par kapelāni Sv. Pestītāja anglikāņu draudzē Rīgā, un Latvijas Univeristātes Teoloģijas faultātes dekāni, Jaunās derības profesori un mācītāju Daci Balodi.

Aicinām Jūs noskatīties šo īsfilmu REPLAY.LV

Kā vēstīts iepriekš,  LLSTA strādā pie dokumentālas filmas “Tumšākais ir mirklis pirms saullēkta!” Šis projekts vēl ir tapšanas procesā, un tā iznākums būs dokumentāls stāsts par sievietēm mācītājām Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Filmu gatavo profesore un mācītāja Dace Balode un LU Teoloģijas Fakultātes projekta vadītāja, režisore Kristīne Briede. LTV1 parādīja daļu no šī dokumentālā stāsta.