LLSTA sveic Latvijas 100.gadē!

18. Nov, 2018

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība sirsnīgi sveic mūsu mājaslapas lasītājus un atbalstītājus Latvijas valsts simtgadē un Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā!

1918.gada 18.novembrī Rīgas pilsētas 2.teātrī (tagadējā Nacionālajā teātrī) tika proklamēta Latvijas Republika un apstiprināta jaunās valsts Pagaidu valdība. 

Latvijas valsts ceļš līdz savai simtgades jubilejai nav bijis rožlapiņām kaisīts, bet gan ērkšiem un asinīm klāts. Puse no Latvijas valsts gadsimta noritēja zem svešas valsts karoga un svešas varas, Padomju varai liekot mums dziedāt svešu himnu un runāt svešā valodā.

Aspazijas dzejolis “Koka spēks” raksturo gan koka izturību, gan latviešu individuālo un kopīgo spītību, spēku, sapņus un cerības, arī pašu Latviju okupācijas laikā:

Ņem nocērt man, cik gribi zaru,

Es vienmēr no jauna ataugt varu.

Lai mani loka negaiss ar vēju,

Es taisns atkal atliekties spēju… (Aspazija, rindas no dz. “Koka spēks”)

Šodien, 2018. gada 18. novembrī,Latvijas Republika pastāv kā pilntiesīga spēlētāja starptautiskajā mērogā: valsts ar savu teritoriju, pārvaldi, valodu, kultūru un tradīcijām. 

Sievešu ordinācijas jautājuma dēļ, diemžēl, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca nav spējusi apvienoties ar Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu Ārpus Latvijas un tapt par vienu Luterisko Baznīcu, lai arī Latvijas baznīca būtu vienota. Tomēr Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība vieno sievietes teoloģes, evaņģēlistes, mācītājas Latvijā un ārpus Latvijas.

Latvijas valsts simtgades logotips LV100 ietver sevī domu par bezgalību. Domājot par Latvijas simtgadi, katrs Latvijas iedzīvotājs, kas redz LV100 simbolu, tiek aicināts domāt par ilgu mūžu Latvijas valstij. 

Mēs, kas ticam Dievam, zinām no Svētajiem Rakstiem, ka mūžība ir atrodama Dieva Dēlā (1. Jn 5:11). Viņš ir visa sākums un nobeigums. Viņa žēlastības dēļ mēs varam būt brīva tauta. Latvija pastāv Dieva brīnišķīgajā plānā, jo ar lūgšanu Dievam sākas mūsu valsts svarīgākā dziesma, mūsu himna – Dievs, svētī Latviju, mūs’ dārgo tēviju!

LLSTA redakcija