Sirdsvēlme – apmācīt mūsu ļaudis

30. Okt, 2018

Pasaules Luterāņu Federācijā jauna locekle: Indijas Kristus Luterāņu baznīca

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Cilvēki, kas cenšas izdzīvot nabadzībā. Narkomāni. Bezdarbnieki. Tie, kuri tika izstumti no sabiedrības, nebūdami pie tā vainīgi, vai piedzīvo grūtus dzīves laikus.

Viena no jaunākajām PLF loceklēm saskata šajos cilvēkos potenciālu, un tai ir pragmatiski risinājumi diskriminācijas un nabadzības pārvarēšanai.

Kristus Luterāņu Baznīca (turpmāk tekstā  dibināja māc. Dr. Stenlijs Džose, 1995. g. izveidojot pirmo draudzi Mannivakamā, Čennai. Šodien tai piederīgas 54 draudzes un sociālie centri sešos štatos. Baznīcu veido 2700 locekļu.

PLF padomes sapulcē jūnijā KLB tika pieņemta par jauno PLF locekli.

Ja ar mums kaut kas notiek, mēs jūtam iedrošinājumu un stiprinājumu, ko sniedz sadraudzība, – zinot, ka mūs atbalsta cilvēku kopiena visā pasaulē, – māc. Dr. Stenlijs Džose, Kristus Luterāņu baznīca.

Prezidents māc. Dr. Džose teica, ka piederība globālai baznīcas kopienai sniedz KLB atzīšanu 99 valstīs, kur darbojas PLF. “Ir svarīgi, ka mūs pazīst cilvēki dažādās valstīs un ka mēs esam Kristus baznīcas kopībā. Mēs nejūtamies izolēti, bet esam iekļauti PLF kopienā.” Vardarbība pret kristiešiem Indijā ir pieaugusi pēdējo gadu laikā. “Ja ar mums kaut kas notiek, mēs jūtam iedrošinājumu un stiprinājumu, ko sniedz sadraudzība, – zinot, ka mūs atbalsta cilvēku kopiena visā pasaulē.”

Baznīcu piesaista PLF apņemšanās pārvarēt nevienlīdzību un virzīt sievietes kalpošanai. Māc. Dr. Džose vēlas iedrošināt jaunos KLB locekļus studēt teoloģiju, kā arī transpersonām gūt turpmāko izglītību, saņemot PLF stipendiju programmas atbalstu.

Ekonomiskā un sociālā attīstība

KLB draudzes pārsvarā nāk no cilšu apdzīvotām un attālām teritorijām, kur lauksaimniecība ir ekonomikas pamatā. Izglītības un rakstītprasmes līmenis ir zems. Baznīca apmāca vietējos kristiešus, kas runā atšķirīgā valodā un pieder citai etniskai grupai, un tad sūta tos atpakaļ viņu kopienās.

“Kad cilvēka dzīvē notiek garīgā pārtapšana, tam seko arī ekonomiskā vai sociālā attīstība.” Pēc apmācības un ar baznīcas atbalstu no narkotikām atkarīgais spēja pārcelties uz labāku dzīvesvietu un nodrošināt saviem bērniem ne tikai vidusskolas līmeņa, bet arī augstāko izglītību.

Kristus Luterāņu Baznīca piedāvā virkni arodizglītības kursu: datorsistēmu tehnikā, medicīniskajā aprūpē, kosmetoloģijā, automašīnas vadīšanā, mobilo telefonu remontā un šūšanā. Piemēram, baznīca nodrošina vidējā medicīnas personāla un slimnieku kopēju kursus divu baznīcas locekļu mājas laboratorijā. “Tā ir vīra un sievas komanda, kas ir apmācīti un licencēti, ar savu laboratoriju, kas vada programmu, nesot labumu visai kopienai neatkarīgi no reliģijas. Studenti saņems valdības atzītu kvalifikāciju.”

Baznīca uzrunā transpersonas, kuras bieži vien ir atstumtas un izolētas, – vispirms savās ģimenēs, pēc tam – pārējā sabiedrībā. “Baznīcai ir jārūpējas par tiem, kuriem tiek atteikta dzīvesvieta un iespēja mācīties skolā. Viņu vajadzību apmierināšana var pārveidot šo cilvēku dzīves.” Tāpat baznīca apmaksā apmācības koledžā un sponsorē informācijas tehnoloģiju nozares profesionāļus. Pēc absolvēšanas transpersonas cenšas savukārt mainīt negatīvo attieksmi, kas pastāv viņu kopienās.

Es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst

Māc. Dr. Džose teica, ka Dievs ir aicinājis viņu rūpēties par nabagiem, kad viņš bija 13 gadu vecs. Viņš pats nāca no ekonomiski nabadzīgas vides un izauga bērnunamā. Pēc augstākās izglītības saņemšanas viņš atgriezās Indijā un izveidoja baznīcu.

“Kungs ielika manā sirdī vēlmi apmācīt mūsu ļaudis un iesaistīties kopienu vajadzību – vispirms garīgo, tad arī sociāli ekonomisko  apmierināšanā.”

“Uzaugšana nabadzībā mani ir motivējusi būt žēlsirdīgam, kas apņemas palīdzēt citiem. Dievs ir pacēlis mani tajā līmenī, kurā mana roka tagad var svētītu citus.”

Viņš teica, ka to rezumē Mt 25:34–40: “Es biju kails, un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis (..) Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.”

Baznīca pieder arī Indijas Apvienotajai evaņģēliski luteriskajai baznīcai, PLF piederīgo baznīcu nacionālajai kopienai valstī.

 Čennai, Indija/Ženēva

 20./09./2018.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas