Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Sinodē sprediķo bīskape em. Jāna Jēruma-Grīnberga

16. Okt, 2018

Bīskape em. Jāna Jēruma-Grīnberga saka svētrunu Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Sinodes atklāšanā Lībekas katedrālē.

Informējam, ka no 27. līdz 29. septembrim Lībekā norisinājās Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Sinode. Pirmajā Sinodes dienā notika reģionālā bīskapa vēlēšanas. Jau pirmajā balsošanas kārtā par jauno Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas reģionālo bīskapi tika ievēlēta pašreizējā Tīringenes reģiona bīskape Kristīna Kīnbauma-Šmita, kas ieguva 90 balsis (no nepieciešamajām 79 balsīm).

Sinodē īpašās viešņas statusā piedalījās bīskape em. Jāna Jēruma-Grīnberga, kas Sinodes atklāšanas dievkalpojumā Lībekas katedrālē sacīja svētrunu. 

Bīskape em. Jāna Jēruma-Grīnberga kalpo par kapelāni Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā Latvijā. Jāna Jēruma-Grīnberga ir arī aktīva Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības biedre un ar savu kalpošanu iedrošina luterāņu sievietes Latvijā turpināt uzrunāt sabiedrību un baznīcu par sieviešu ordinācijas atjaunošanu. 

Bīskapes un kapelānes Jānas Jērumas-Grīnbergas sprediķis Lībekas katedrālē par  Kol 1:15–23 vācu valodā pieejams Lībekas Katedrāles mājaslapā; kā arī lejupielādējams mūsu lapā.

Foto: Nordkirche 

Saistītās ziņas: Par Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapi ievēlēta Kristīna Kīnbauma-Šmita

                         Hamburgas katoļu arhibīskaps apsveic sievieti bīskapi ar ievēlēšanu amatā

LLSTA redakcija