Nigērijas Luterāņu Kristus baznīcas sievietes mācītājas notur pirmo kopīgo konferenci

12. Okt, 2018

Jola, Nigērija/Ženēva

 | 1./10./2018.

Konferences dalībnieki: “Mēs apliecinām Pasaules Luterāņu Federācijas dzimuma līdztiesības politiku.”

Sievietes mācītājas, teoloģes, bīskapes un Nigērijas Luterāņu Kristus baznīcas (turpmāk tekstā – NLKB) struktūrvienību vadītāji ir noturējuši savu pirmo kopīgu konferenci (Pasaules Luterāņu informācijas centrs) .

Konferenci apmeklēja apmēram 90 dalībnieku, no kuriem 76 bija sievietes ordinētā kalpošanā un teoloģes laji. Konferences tēma bija “Piedzīvot iespēju pilnību”, balstoties Ebr 12:1: “Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velkas mums līdzi, apņēmības pilni skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas.” Tā tika noturēta Jolas pilsētā, Adamavas štata galvaspilsētā, Nigērijas ziemeļrietumos.

NLKB arhibīskaps, PLF prezidents, mācītājs Dr. Panti Filibuss Musa, atklāšanas uzrunā teica, ka par iedvesmu šai konferencei bija PLF 12. Asamblejas rezolūcija, kas aicināja PLF kopienu organizēt ordinēto sieviešu pieredzes pētniecību, lai likvidētu šķēršļus to kalpošanai un apliecinātu tālākceļu.

Viņš teica, ka sievietēm teoloģēm ir jāiedrošina citai citu, iesaistoties dzīves un baznīcas liecībā. Tām vajag “līdzdalīt savu pieredzi un kalpošanas perspektīvas, jāidentificē galvenie izaicinājumi kalpošanā un stratēģijas, lai tos atrisinātu”.

 “Ikvienam no mums ir unikālas dāvanas, kuras mēs varam ienest baznīcas dzīvē un liecībā, bet kuras nevar veikt vienatnē,” teica arhibīskaps.

Piedzīvot iespēju pilnību

Savā ievadrunā teoloģijas lektore Hāva Hazaēla Madi teica, ka Dieva radītās būtnes ir līdzvērtīgas. “Sieviete vai vīrietis – abi ir līdzvērtīgi, abus Dievs ir radījis pēc savas līdzības.” Mēs nedrīkstam noniecināt spēku veikt kalpošanu, kas sasniedz nesasniegtos un audzina jaunos ticīgos – vidē, kas pilna ar sociāliem un kultūras ierobežojumiem un aizspriedumiem attiecībā pret sievietēm. “Daudzi ir smagi pūlējušies, tomēr palika ticīgi un tika pieskaitīti pie ticīgajiem.”

 “Sieviete vai vīrietis – abi ir līdzvērtīgi, abus Dievs ir radījis pēc savas līdzības,” Nigērijas teoloģijas lektore Hāva Hazaēla Madi. 

Stiprinot sieviešu līdzdalību baznīcā un sabiedrībā

PLF Āfrikas reģionālā sekretāre, mācītāja Dr. Elēši Ajo Mungure teica, ka sieviešu līdzdalība baznīcas dzīvē un kalpošanā Āfrikā palielinās, bet ir vajadzība to attīstīt turpmāk. Baznīcai vajag ieskatīties sieviešu situācijas attīstībā ar pārdomātu un stratēģisku virzību. “Ja jūs vēlaties sieviešu augšupeju, ir jāsāk no pamata.” Viņa teica, ka NLKB veica mobilizāciju no apakšas, lai ieviestu baznīcā nepieciešamo dzimuma taisnīgumu.

Gan vīriešiem, gan sievietēm ir nepieciešamas vienlīdzīgas iespējas baznīcā, radot uzmanību un lielāku izglītotību dzimuma jautājumos, kā arī iemācot sievietes un vīriešus cienīt Dieva radības svētumu. Viņa iedrošināja NLKB sievietes teoloģes un mācītājas uztvert savu iesaisti kalpošanā kā patiesu un pārliecināties, ka viņas neierobežo kultūra.

Mēs apliecinām PLF dzimumu taisnīguma politiku

Dalībnieki apliecināja no jauna savu uzticību PLF dzimumu taisnīguma politikai un apņēmās iestrādāt to NLKB kā “būtisku prioritāti visos baznīcas iekšienes līmeņos (nacionālajā, diecēzes, iecirkņa un draudzes)”.

 “Mēs aizlūgšanu gaisotnē aicinām NLKB baznīcas vadītājus un draudzes atzīt sieviešu kalpošanu kā dāvanu baznīcai, tādējādi atzīstot sieviešu pilnīgu iekļaušanu un līdzdalību baznīcā.”

Ar savu balsi dalībnieki atbalstīja globālo kustību par sievietēm un bērniem drošu pasauli. Adamavas štatā viņi lūdza baznīcu izskatīt lietas, kas skar netaisnību pret atraitnēm un bāreņiem, un pārdomāt veidus, kā atrisināt ar mantošanas likumiem un tradīcijām saistītas problēmas.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas