Profesore Dace Balode ordinēta par mācītāju (fotogalerija!)

11. Jūl, 2018

Prof. Daci Balodi ordinēja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskape Lauma Zuševica. 

Ordinācijas dievkalpojums notika Rīgā, Svētā Pestītāja Anglikāņu baznīcā, un tajā piedalījās LELBĀL vadība, kā arī vairāki LELBĀL kalpojuši mācītāji un mācītājas no visas pasaules, kas bija ieradušies Latvijā uz LELBĀL Virsvaldes plenārsēdi.

29. jūnijā Rīgā notika LELBĀL Virsvaldes plenārsēdes noslēguma dievkalpojums, kurā Dr. Dace Balode tika ordinēta mācītājas amatā. 

Dievkalpojumu vadīja: LELBĀL arhibīskape Lauma Zuševica, 

prāvests Gunārs Lazdiņš (Latvijas Ev. lut. baznīcas Amerikā priekšnieks),

prāveste Anta Vārsberga-Pāža (LELBA Austrumu apgabala vadītāja),

prāvests Dr. Andris Abakuks (Latvijas Ev. lut. baznīcas Lielbritānijā priekšnieks),

prāvests Klāvs Bērziņš (Latvijas Ev. lut. baznīcas Vācijā priekšnieks),

prāveste elekta Zilgme Eglīte (Latvijas Ev. lut. baznīcas Zviedrijā priekšniece),

prāvests Kārlis Žols (Latvijas Ev. lut. baznīcas ārpus Latvijas priekšnieks Latvijā),

pastor loci mācītāja Jāna Jēruma-Grīnberga (bīskape emeritus Lielbritānijas Luteriskajā baznīcā).

Aicinām Jūs apskatīt šī brīnišķīgā notikuma mirkļus mūsu fotogalerijā

Fotogrāfiju autors: Ralfs Kokins. Paldies Prof. Ralfam Kokinam par tik kvalitātīvām bildēm! 

LLSTA redakcija

titula foto: Otto Ozols