Sieviešu ordinācijai Skotijas baznīcā – 50

14. Mai, 2018

Šogad Skotijas baznīca (Church of Scotland) svin sieviešu ordinācijas 50. gadadienu. Tai veltīti dažādi pasākumi, tostarp arī konference Edinburgas universitātes telpās. Konference pulcēja vairāku paaudžu ordinētas mācītājas, arī dažas no tām sievietēm, kuras bija pirmo ordinēto mācītāju vidū, viņu ģimeņu locekļus, atbalstītājus, kā arī Skotijas un Anglijas baznīcu un plašākas sabiedrības parstāvjus. Skanēja dziesmas, dzīvesstāsti, pārdomas un smiekli.

1968. gada 22. maijā Skotijas baznīcas Ģenerālā asambleja publicēja lēmumu, ka sievietes tiks ordinētas Vārda un Sakramenta kalpošanā pēc tādiem pašiem priekšnoteikumiem, kā tiek ordinēti vīrieši. Šis vēsturiskais lēmums pavēra jaunas iespējas un gadu gaitā ir mainījis Skotijas baznīcas seju. Šobrīd tajā kalpojošo mācītāju vidū 30% ir sieviešu.

Margarēta Forestere (attēlā zemāk), akadēmiķe, mācītāja, viena no sešām Jaunās koledžas studentēm, kuras 1967. gadā nosūtīja atklāto vēstuli Ģenerālajai asamblejai, aicinot nekavēties ar lēmumu par sieviešu ordināciju, līdzdalīja atmiņas par pirmsākumiem. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados sievietēm, kas bija Dieva aicinātas kalpot baznīcā, nebija daudz izvēļu. Viņas varēja mācīties par medmāsām vai skolotājām un doties misijas darbos. Jau toreiz, studiju gados, Margarēta izjuta skaidru aicinājumu kļūt par mācītāju, kaut gan tas vēl nebija iespējams. Smaidus dalībnieku sejās izraisīja viņas stāsts par universitātes kopfotogrāfiju. Puiši, kas studēja teoloģiju, tolaik stāvēja visi vienā pusē, bet meitenes, kam tas vēl nebija ļauts, otrā. Kamēr fotogrāfs gatavojās uzņēmumam, garākie puiši grupas aizmugurē bija paslēpuši Margarētu sev aiz muguras, un tajā brīdī, kad fotogrāfs lika tumšo aizklāju pāri galvai, viņi pacēla meiteni augšā. Kad fotogrāfija tika attīstīta, neko vairs nevarēja darīt, un tā bija tapusi pirmā fotogrāfija ar meiteni topošo mācītāju vidū. Tāpat dzīvē mums šad tad vajadzīgi cilvēki, kas mūs pieņem un paceļ, īpaši tad, ja tas notiek pirmo reizi. Un reizēm tas notiek daudz vairāk, nekā mēs to sagaidām. Margarēta kopā ar citām studentēm centās iekustināt Skotijas baznīcu beidzot izdarīt lēmumu par labu sieviešu ordinācijai. Lai par šo tēmu atklāti runātu, viņas uzaicināja preses pārstāvjus uz preses konferenci. Pienāca noteiktā stunda, pagāja piecas minūtes, desmit, piecpadsmit… un neviens neieradās. Meitenes bija zālē vienas. Te pēkšņi pavērās durvis un kāds darbinieks viņām jautāja: “Vai tad jūs nenāksiet runāt ar presi? Cilvēku tik daudz, ka mēs jums iedevām lielo zāli.” Un tā tas sākās.

Šā gada konferences tālākā gaitā tika prezentētas vairākas grāmatas, tostarp “Katrai sievietei ir vārds” – par tām sievietēm Bībelē, kuru vārdi mums nav zināmi, “Talārs virtuvē” – par pirmo sieviešu-mācītāju pieredzi. Svētku runas teica Anglijas Anglikāņu baznīcas pārstāve un “Sievietes un baznīca” (WATCH) organizācijas priekšsēde Dr. Emma Persija un daudzi citi. Palīdzības organizācija “Christian Aid” bija sarūpējuši izstādi par dzimumu līdztiesību un sieviešu pieredzi dažādās zemēs un kultūrās. Tika pieminēta arī sieviešu ordinācijas simtgade Apvienotajā Karalistē. 1917. gadā tika ordinēta pirmā mācītāja Apvienotajā Reformātu baznīcā.

Konferences dalībnieki izteica solidaritāti un atbalstu Latvijas sievietēm, teoloģēm un mācītājām pašreizējā situācijā, kurā sieviešu ordinācija vairs nav iespējama Latvijas Luterāņu baznīcā un kurā baznīca iestājas pret Stambulas Konvencijas ratifikāciju.

22. maijā notiks jubilejas gājiens pa Edinburgas centru un vecpilsētu. Tā mērķis ir atzīmēt un svinēt sieviešu lomu un nozīmi baznīcas dzīvē, godināt tās sievietes, kas uzdrošinājās būt pirmās, viņu atbalstītājus, kā arī atcerēties tos, kas “klauvēja, bet kam durvis vēl neatvērās”. 

 Foto: Māc. Merija Morisone – viena no pirmajām 6 ordinētajām sievietēm.

Merija uzrakstīja grāmatu “‘Cassock in the Kitchen: in the early days of women’s ministry” par savu pieredzi ordinētajā kalpošanā.

 Foto: Māc. Šeila Spense (iepriekš – Vaita) – viena no pirmajām 6 sievietēm mācītājām.

Rakstu sagatavoja Dr. Theol. Urzula Glīneke, kalpo Jonas kopienā.Foto: Urzula Glīneke; Centre of Theology and Public Issues (Facebook)