Latvijas Baznīcas un Stambulas Konvencija – Jonas kopienas vēstule

9. Mar, 2018

Es rakstu jums Jonas kopienas vārdā sakarā ar neseno Latvijas valdības atteikšanos Stambulas konvencijas ratificēšanas tālāk virzībā, kuras mērķis ir apkarot vardarbību un aizsargāt sievietes no vardarbības dzimuma dēļ, it īpaši no vardarbības ģimenē.

Mēs esam ekumeniskā kristiešu kopiena, kura atrodas Skotijā, bet kuras locekļi ir visā Eiropā. Mūsu komūnas dzīves pamatvērtības, īpaši mūsu apņemšanās iestāties par taisnīgumu un mieru, mudina mūs apliecināt to, ka: 

“Mēs ticam, ka evaņģēlijs liek mums tiekties pēc miera, kas balstīts taisnīgumā..” Mēs esam pārliecināti, ka ikvienam ir tiesības uz pilnvērtīgu dzīves kvalitāti un cieņu. Tam nepieciešamas adekvātas praktiskas, ​​fiziskas, sociālas un politiskas iespējas bez tādas apspiešanas un diskriminācijas, ko nes nabadzība, netaisnība un bailes.”

Tādēļ mēs atbalstām Stambulas konvencijas ratifikāciju un nostājamies pret dažu baznīcu vadītāju opozīciju pret šo ratifikāciju. Mēs ticam, ka kristiešu pirmais pienākums ir pret vardarbības upuriem, tiem, kas ir visneaizsargātākie, un tām sievietēm, kuras ir ļoti cietušas, baznīcu neatbalstītas, to pašu baznīcu, kurām būtu jādara visvairāk, lai iestātos pret strukturālajiem un sistēmiskajiem vardarbības cēloņiem pret sievietēm.

Mēs priecājamies, ka Apvienotās Karalistes valdība ir procesā, lai ratificētu Konvenciju un ka Skotijas valdība nesen ratifikācijas procesa ietvaros vienbalsīgi pieņēma Likumu pret ļaunprātīgu izmantošanu mājās.

Mēs augstu vērtējam tos Latvijas kristiešus, kuri ir izteikušies par labu ratifikācijai un kuri par to cieš vai ir cietuši. Mēs apsveicam jūs par jūsu solidaritāti ar vardarbības upuriem un stāvam kopā ar jums lūgšanās, un atbalstām jūs pretsparā, neatlaidībā un pastāvībā.

Rev. Dr. Ketrina Geloveja,

Jonas kopienas vadītāja

Lūgšanas un atbalsts no Skotijas Episkopālās baznīcas sievietēm. 

Vissiltākās svētības novēl arī Elaine Kamerūna (Jonas kopienas biedre).

Fotogalerija – Jonas kopiena Skotijā