„Es turpināšu būt evaņģēlija kalps”

23. Jan, 2018

Betlēme / Ženēva

11.01.2018.

 Mērojot garu ceļu kopā: PLF ģenerālsekretārs Martins Junge un bijušais PLF prezidents Munibs Junans. Foto: ELCJHL/Ben Gray

 Munibs Junans pensionējas, atstājot bīskapa amatu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Jordānā un Svētajā Zemē (ELCJHL)

 “Ir diezgan grūti atrast īsto brīdi, kad atstāt amatu, tomēr var atrast pareizo attieksmi, tas ir, uzticot savu dzīvi un baznīcas liecību tam, kura rokās tā var atrasties, proti, Dieva,” atrazdamies Betlēmē, sacīja Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge, pateicoties bīskapam Munibam A. Junanam par viņa kalpošanu PLF un Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Jordānā un Svētajā Zemē.

Pasaules Luterāņu Federācijas un tās pašreizējā prezidenta arhibīskapa Panti Musa vārdā ģenerālsekretārs Junge pateicās bīskapam Junanam par viņa nodošanos un mīlestības pilno kalpošanu baznīcai, tāpat arī par daudzajām dāvanām, ko PLF bija saņēmusi kā globāla draudžu kopiena. Junans bija PLF prezidents no 2010. gada līdz 2017. gadam.

Bishop Dr. Munib Younan of the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land is honored for 42 years of service during a celebreation in Bethlehem on January 10, 2018. Photo by Ben Gray / ELCJHL

Vairāk nekā 500 viesu apmeklēja svinīgo pasākumu Betlēmē šā gada 10. janvārī, izrādot godu bīskapam par viņa 42 gadu kalpošanas darbu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Jordānā un Svētajā Zemē un par viņa aktīvo iesaistīšanos ekumenisma sekmēšanā. Uzklausot vairākus goda runu teicējus, Junans sacīja, ka “amatu vajadzētu nodot tālāk un evaņģēlisko luterāņu bīskaps pensionēsies saskaņā ar baznīcas konstitūciju, bet aicinājums kalpot evaņģēlija mīlestībai nevar pensionēties. Dieva aicinājums nekad nebeidzas! Šā iemesla dēļ es turpināšu būt par evaņģēlija kalpu, lai arī ko Dievs mani aicinās darīt turpmāk. Es esmu ārpus amata, bet ne ārpus misijas.”

“Mana mīlestība pret šo globālo kopienu ir padziļinājusies”

Junans tika ievēlēts par PLF prezidentu federācijas vienpadsmitajā asamblejā Štutgartē, Vācijā, 2010. gada jūlijā un savā amatā nokalpoja līdz 2017. gada maijam, kad divpadsmitā asambleja, kas norisinājās Vindhukā, Namībijā, par Junana pēcteci ievēlēja Nigērijas Luteriskās Kristus baznīcas arhibīskapu Panti Filibusu Musu.

Kad bīskaps Junans kā prezidents uzrunāja asambleju 2017. gada maijā, viņš paziņoja: “Šie kalpošanas gadi ir atnesuši man, manai draudzei un manai ģiemenei daudzus ievērojamus piedzīvojumus. Šajā amatā esot, mana mīlestība pret globālo kopienu ir padziļinājusies.”

“Šie kalpošanas gadi ir atnesuši man, manai draudzei un manai ģimenei daudzus ievērojamus piedzīvojumus. Šajā amatā esot, mana mīlestība pret globālo kopienu ir padziļinājusies,” vēstīja bīskaps Dr. Munibs A. Junans.

Bishop Dr. Munib Younan of the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land is honored for 42 years of service during a celebreation in Bethlehem on January 10, 2018. Photo by Ben Gray / ELCJHL

Lielākais notikums Junana kā PLF prezidenta laikā bija Reformācijas 500. gadadienas svinības un kopīgie katoļu un luterāņu reformācijas atceres pasākumi Lundā un Malmē 2016. gada oktobrī.

Junana iesaiste PLF aizsākās 1981. gadā. No 1981. gada līdz 1984. gadam Junans ir bijis iesaistīts Jaunatnes komitejā, no 1990. gada līdz 1997. gadam bijis Padomes konsultants, no 1997. gada līdz 2003. gadam ieņēmis Padomes locekļa un Strasbūras ekumeniskā pētījumu institūta pilnvarotā padomes vicepriekšsēdētāja amatu, kā arī bijis par vicepriekšsēdētāju PLF programmu komitejā, kas atbild par misijām un attīstību. No 2003. gada līdz 2010. gadam Junans kalpoja par PLF viceprezidentu Āzijas reģionā, tāpat arī par Padomes un PLF Izpildkomitejas locekli.

Bīskaps Junans, būdams augsta līmeņa lektors un runātājs, kā Palestīnas kristietis tiek aicināts uzstāties viņa paustā taisnīgā miera perspektīvas dēļ. Junans aktīvi darbojas arī starpreliģiju dialoga, ekumenisma un samierināšanas veicināšanā Tuvajos Austrumos un starptautiskajā arēnā. Viņa darbs ir ticis atzīts, piešķirot vairākas godalgas un balvas, no kurām jaunākais iegūtais apbalvojums ir Nivano Miera balva, kuru viņš saņēmis Tokijā, Japānā, 2017. gada jūlijā (foto zemāk).

Jaunievēlētais bīskaps Sani Ibrahims Azars tiks ievadīts amatā šā gada 12. janvārī

Sani Ibrahims Azars ir jaunievēlētais bīskaps Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Jordānā un Svētajā Zemē. Piecdesmit sešus gadus vecais teologs ir kalpojis par mācītāju Evaņģēliski luteriskajā Pestītāja baznīcā Jeruzālemes vecpilsētā 30 gadus.

Avots: Pasaules luterāņu federācijas ziņas

Foto: Pasaules luterāņu federācija (LWF), ELCJHL, NPF