LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica sveic Baznīcu Reformācijas 500 gadu jubilejā

31. Okt, 2017

Dievs lai svētī un iedvesmo visu mūsu Baznīcu šajā

Reformācijas 500. gada dienā!

Ir agrs rīts. Aust sen gaidīta, jau gadu atzīmētā 2017. gada 31. oktobra diena. Reformācijas 500. gada diena. Pavadot laiku ar Mārtiņu Luteru, tas ir, pārlasot viņa vārdus, radās ar viņu saruna:  “Mīļais brāli Kristū, augsti godātais mācītāj, Dr. Mārtiņ Luter, ko tu šorīt rakstītu Baznīcai, kas nes tavu vārdu?

Vai tu atgādinātu, ka torīt viss pēkšņi nemainījās. Reformācija kā rītausmas gaisma Svētā Gara liesmās neapžilbināja vienā mirklī visus, bet pamazām atmodināja sirdis un draudzes “jaunā tulkojumā” piedzīvot Dieva Vārda patiesību un Kristus žēlastības atbrīvojošo spēku. Varbūt tu mums atgādinātu nepārsteigties vai nezaudēt cerību, ja viss uzreiz nenotiek, kā esam lūguši? Vai tu mudinātu kalpot tik tālāk cerībā, ticībā un mīlestībā, apliecinot Kristus patiesību, vairojot mieru un taisnību, sludinot evaņģēliju tiem, kas vēl apspiesti, nospiesti vai pazuduši. Tas nav mazs uzdevums, bet gan visbūtiskākais.

Šorīt domāju par to, cik viss tavā dzīvē pārvērtās, kad Dieva Vārda patiesība reiz tevi sagrāba un nelaida vaļā! Žēlastības spēka atbrīvots, tu jaunā garā un tautas valodā sludināji evaņģēliju! Tas vēl skan un pārmaina dzīves. Nesen kāds rakstīja, ka, pirmoreiz tā pa īstam atklājot Kristus žēlastību, viņš pēkšņi jutās kā kabata, ko Dievs izvilka no dzīves un apgrieza uz otru pusi. Viss, kas bija putekļu apklāts, nepārbaudīts, tika no kabatas izkratīts un atbrīvojas vietu visam, ko Dievs gribēja dāvināt! Kaut mēs reformācijas garā nebaidītos pārbaudīt, kas mūsu Baznīcas un mūsu dvēseles kabatās.

Tu daudz pārbaudīji, kas tavu dzīvi bija definējis, arī piedzīvojot lielas pārmaiņas. Tu salaulājies ar Katrīnu fon Boru, un Dievs jums dāvināja ģimeni. Bērniņi ap tevi čaloja, kamēr tu lasīji Svētos Rakstus. Vai tu mums atgādinātu pārbaudīt, ko mūsu bērni domā par Dievu, vai jautā? Mazais Katehisms bija tava atbilde viņiem. Tu šo darbu uzskatīji par savu svarīgāko teoloģijas rakstu. Paldies par to, un kā no paša sākuma tu tajā māci katrā bauslī saskatīt ne tikai aizliegumu ‘tev nebūs’, bet ‘tev būs’ iespēju īstenot Kristus zelta bausli: “.. visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši.” (Mt 7:12) Vēl iespēja mācīties, atjaunoties ticībā un reformēt to, kam jāpārtop.  

Mācītāj, ievadot Lielo Katehismu, tu garīdzniekiem aizrādīji neiedomāties, ka viņi visu jau zina, ka nebūtu vairs jāmācās: “.. arī es esmu doktors un sludinātājs, tikpat pieredzējis un izglītots kā visi šie pārdrošnieki, tomēr es daru kā bērns, kas mācās katehismu, – es to lasu un atkārtoju vārdu pa vārdam ik rītu, un, kad man ir laiks, svēto lūgšanu, baušļus, ticības apliecību, psalmu utt. un tomēr man vēl ik dienas ir jāturpina lasīt un studēt, taču es vēl neesamu to apguvis tā, kā vēlētos, un man jāpaliek bērnam un katehisma skolniekam, kāds es labprāt palieku.” Vai tu manīji, ka reformācija nesīs sekas, ko tu nebūtu paredzējis. Vai to pašu tu šodien teiktu: ka tikai Dievs zina, kas rītdien būs, bet mēs pazīstam Pestītāju, kam sekojot droši esam šinī laikā un mūžībā.” 

Ārā ir gaišs, bet vēl ir 31. oktobris. LELBāL Virsvalde līdz ar jums Dievam pateicas par reformāciju un par māc. Dr. Mārtiņu Luteru. Pirms 500 gadiem iesākās kustību, kas vēl turpina pārvērst pasauli, kad viens pēc otra Dieva bērns atver Viņa Vārdus, sastop Kristu un, Viņa žēlastības spēka atbrīvots, brīvprātīgi dodas Svētā Gara vadībā, lai kalpotu līdzcilvēkiem un godinātu vissvēto, trīsvienīgo Dievu. Priecāsimies par šo dienu, ka reformācijas dēļ arī mūsu Baznīca atzīmē savu 500. dzimšanas dienu!

No sirds cits citu apsveiksim, lūgšanās būsim vienoti un kalposim arvien ar prieku!

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas arhibīskape Lauma Zušēvica 

Foto: lelba.org arhīvs