Lutera ceļu: LLSTA ceļojuma apraksts

2. Sep, 2017

Ikvienā pasaules malā, kuru ir aizsniedzis Mārtiņa Lutera sludinātais pasaules skatījums uz ticības dzīvi, kura centrā ir Dieva žēlastība un Kristus nopelns, nevis mūsu darbi vai nauda, šis 2017. gads ir iesācies ar Reformācijas 500 gadu svinībām.

Tālajā 1517. gadā katoļu mūks un teoloģijas profesors (Bībeles doktors) Mārtiņš Luters publicēja 95 tēzes ar ierosinājumiem par to, kā vajadzētu reformēt viduslaiku baznīcu, ieskaitot tās vadību un struktūru, kā arī norādīja uz baznīcas praksi, kuras mērķis bija arhibīskapu kases papildināšana, nevis dvēseļu glābšana. Lutera idejas pārtapa reformācijas kustībā, kas pārauga protestantisma pārliecībā un izplatījās visā pasaulē.

Par godu Reformācijas jubilejai 2017. gadā dažādās valstīs norisinās lielāka vai mazāka mēroga pasākumi. Nepārtraukti dažādas programmas, protams, norisinās Mārtiņa Lutera un reformācijas dzimtenē Vācijā.

Šeit aprakstīsim dažus no kombinētajiem pasākumiem Vācijā, ko par godu gan Reformācijas 500 gadu jubilejai, gan sieviešu tiesību stiprināšanai luterticībā rīkoja Vidusvācijas apgabala evaņģēliski luteriskā baznīca 2017. gada vasarā.

Reformācijas 500 gadu ietvaros šā gada 12. augustā Vitenbergā tika svinēti Reformācijas svētki kopā ar FrauenFestTag jeb Sieviešu svinību dienu.

Pasākuma moto ir autentiski luterisks: “ŠEIT MĒS STĀVAM!” 

12. augusta Sieviešu svinību dienas programma bija piesātināta: kopš paša rīta Vitenbergā norisinājās gan lekcijas par Bībeles tēmām, gan diskusijas, gan ekskursijas pa Luteram un reformācijai nozīmīgākajiem objektiem Vitenbergā, interesenti varēja apmeklēt izstādes. 

Pasākuma centrālais notikums bija sieviešu mācītāju un sieviešu bīskapu kopbilde Vitenbergas baznīcas iekšējā pagalmā. Fotosesijai pulcējās ap 120 ordinētu sieviešu no 18 dažādām pasaules valstīm. Arī tās sievietes, kurām savās valstīs ordinācija ir liegta, bija aicinātas piedalīties fotosesijā, lai šādā veidā tiktu pausta plašākas kristīgas sabiedrības solidaritāte ar sievietēm, kurām savās valstīs nav iespēju piepildīt Dieva doto aicinājumu. 

Pēcpusdienā, plkst. 15.00, centrālajā pilsētas laukumā, vietā, kuru no vienas puses ieskauj Mārtiņa Lutera un no otras – viņa drauga un reformācijas biedra Filipa Melanhtona statuja, norisinājās sieviešu kopīgā sadraudzības maltīte, kurā piedalījās 500 sievietes no dažādām pasaules malām.

Sieviešu maltītes laikā uz skatuves kāpa sievietes bīskapes, lai uzrunātu klātesošos par reformācijas nozīmi pasaulē šodien un par situāciju dažādās luterticīgajās valstīs. Bīskape emeritus Jāna Jēruma-Grīnberga (foto pa labi) uzstāšanās laikā informēja klātesošos par situāciju Latvijā, kur sieviešu ordinācija tika pārtraukta, kaut arī iepriekš eksistēja. 

Sieviešu maltītes laikā satikām Augusta Bīlenšteina mazmeitu Elizabeti Langerfeldi, kas dzīvo Vācijā un kalpo kā mācītāja, turpinādama sava vectēva dzimtes arodu (foto: no kreisās – Aļesja Lavrinoviča, Elizabete Langerfelde, Rudīte Losāne).

Pēc sieviešu kopīgā mielasta notika dievkalpojums Vitenbergas Pils baznīcā ar jaukiem muzikāliem priekšnesumiem, garīgām uzrunām un brīnišķīgām kopdziesmām.

Vai Reformācijas 500 gadu svinības sievietēm iekļāvās vien 12. augusta programmā? Nē, Vidusvācijas apgabala evaņģēliski luteriskā baznīca parūpējās, lai sievietes, kuras ieradušās Vācijā no citām valstīm, patiešām piedzīvotu svētkus.

Viņas bija parūpējušās par piesātinātu ekskursiju programmu, kas aptver vairākas dienas un ļauj ekskursantēm sekot pa reformācijas pēdām jeb iet pa tā saucamo Lutera ceļu (Luterweg). Jāpiebilst, ka Vidusvācijas apgabala evaņģēliski luteriskā baznīca bija izstrādājusi vairāku variāciju ceļojumu maršrutus, lai nenoslogotu vienas un tās pašas apskates vietas vienlaikus. 

Viens no šādiem brīnišķīgi izstrādātiem reformācijas ceļa maršrutiem norisinājās no 10. līdz 13. augustam. Tas sākās Erfurtē, pilsētā, kur Luters studēja, un beidzās Torgavā – pilsētā, kurā ir apbedīta Lutera dzīvesbiedre Katarīna fon Bora. Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības prezidente Rudīte Losāne, kā arī mājas lapas redaktore Aļesja Lavrinoviča piedalījās šajā ceļojumā kopā ar sieviešu grupu no Zviedrijas evaņģēliski luteriskās baznīcas sieviešu nodaļas “Sievietes Zviedrijas baznīcā” (Kvinnor i Svenska Kyrkan).

Vēlamies dalīties ar tevi, lasītāj, savos piedzīvojumos pa reformācijas pēdām. Par katru pilsētu ir atsevišķs raksts.

Mūsu ceļojuma vietas bija šādas:

10. augusts – Eizenaha  (Par Eizenahu lasi šeit)

un Vartburgas cietoksnis (sīkāk lasi šeit).

11. augusts – Erfurte (par Erfurtes nozīmi reformācijā lasi šeit),

kā arī Lutera dzimtene Eislēbene (apraksts šeit)

un Halle (vairāk lasi šeit).

12. augusts – pasaulslavenā Vitenberga (apraksts šeit).

13. augusts –Torgava (vieta, kur atrodas pirmais luterāņu dievnams).

13. augustā pusdienu krodziņā satikām sievietes bīskapes, kuras, pēc sieviešu svinību dienas iepriekšējā dienā Vitenbergā, ieradās pa Lutera pēdām uz Torgavu – apskatīt Katarīnas fon Boras pēdējo dzīves vietu, kā arī pirmo luterāņu dievnamu. Fotogrāfijā – luterāņu sievietes bīskapes no dažādajām pasaules malām.

Foto: LLSTA