Nigērijas arhibīskaps Musa Panti Filibus ievēlēts par Pasaules Luterāņu Federācijas prezidentu

8. Aug, 2017

WINDHOEK, Namībija

13/5/2017 

Otrais afrikānis vadošajā Pasaules Luterāņu Federācijas amatā 

Rev. Dr. Musa Panti Filibus, arhibīskaps Kristus luterāņu baznīcā Nigērijā (LCCN), tika ievēlēts par Pasaules Luterāņu  Federācijas (PLF) prezidentu divpadsmitajā PLF asamblejas sanāksmē Vidhukā, Namībijas Republikā. 

Viņš ir trīspadsmitais PLF prezidents , kopš PLF dibināšanas 1947. gadā, un otrais, kurš ievēlēts no Āfrikas kontintenta.  Filibus tika ievēlēts pirmajā balsošanas kārtā. Kopā viņš saņēma 274 balsis no 303.

Kopība ir dāvana

Uzsrunājot PLF asamblejas delegātus savā jaunā amata iecelšanas dienā 12. maijā, Filibus uzsvēra, ka viņa galvenās prioritātes ir: attiecību sekmēšana kopībā, misijas darbs, dzimumu līdztiesība, diakonija un atbalsts traģēdijā nonākušajiem cilvēkiem, kā arī jaunatnes vieta baznīcā un starpreliģiju attiecības par mieru un taisnīgumu. 

“Kopība ir dāvana,” teica Filibus, un piebilda, ka kopības veidošana ir jākopj. Tas jādara ar ekumēnisku atbildības sajūtu.

Savā iepriekšējā amatā Filibus piedalījās PLF dzimumu līdztiesības politikas attīstībā, un viņš ir apņēmies to īstenot, tostarp pievēršot uzmanību jautājumiem par to, “kā atbalstīt dalībbaznīcas izprast un risināt šos jautājumus”. Viņa dalība bija nozīmīga pirmās sievietes Kristus luterāņu baznīcā Nigērijā ordinēšanas procesa vadīšanā 1996. gadā. 

Filibus uzskata, ka arī jauniešu apņemšanās darboties baznīcas dzīvē ir jāatbalsta, un tāpēc aicināja Pasaules Jauniešu reformatoru tīkla (Global Young Reformers Network[1]) kustību ieviest vietējās baznīcās.

Diakonijai jābūt kā efektīvam un pilnvarotam dienestam ar spēju palīdzēt cilvēkiem ciešanās, kā arī, saskaroties ar netaisnību, sniegt palīdzību ārkārtas situācijās – tā ir galvenā PLF prioritāte. Filibus sacīja: “Mans sapnis būtu, lai PLF vēl arvien paliek aktuāls un noteicošs starptautisks diakonijas spēlētājs jautājumā par traģēdijā nonākušajiem.” 

Pirms diviem gadiem Nigērijas ziemeļaustrumu reģiona diecēzēs, no kurienes nāk arī pats Filibus, tika apturēta baznīcas darbība daudzās draudzēs, lai izvairītos no Boko Harama[2] kaujinieku grupējuma uzbrukumiem dievkalpojumu laikā. “Es redzu lielu nepieciešamību pievērst uzmanību reliģiski motivētas vardarbības jautājumam mūsdienu pasaulē,” teica Filibus.

Filibus norādīja arī to, ka pieaugošās baznīcas pasaules dienvidos un draudžu locekļu samazināšanās pasaules ziemeļos ir apgabali, kur PLF līdzdalība ir nepieciešama. “Mums ir pienākums gan uzklausīt vienam otru, gan arī atbalstīt šajās cīņās, un neviena baznīca nedrīkst būt pamesta un justies viena,” teica Filibus. 

Filibus iepriekšējā pieredze, strādājot Pasaules Luterāņu Federācijā (PLF)

Jaunievēlētajam prezidentam darbs PLF kopībā nav svešs. No 2002. līdz 2010. gadam viņš kalpoja kā apgabala sekretārs Āfrikā misijas un attīstības departamentā (DMD), atbalstīdams dalībbaznīcas Āfrikā dažādās kalpošanas jomās. Viņš tika iecelts par DMD direktoru 2010. gadā. Savukārt 2013. gadā viņš pieņēma aicinājumu kalpot kā bīskaps LCCN Majo Belvas diecēzē. 2016. gadā viņu ievēlēja par arhibīskapu.

Filibus tika ordinēts par mācītāju 1994. gadā. Viņš studēja teoloģiju Nigērijā un ASV, kur ieguva doktora grādu pastorālajā teoloģijā. Viņam ar sievu Rūtu Filibus ir trīs pieauguši bērni. 

Jaunievēlētais PLF prezidents arhibīskaps Musa Panti Filibus pārņem amatu no Jordānijas, Svētās zemes, Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapa Dr. Muniba A. Junana, kurš tika ievēlēts 2010. gada jūlijā vienpadsmitajā asamblejā Štutgartē, Vācijā. Pirmais PLF prezidents no Āfrikas bija Tanzānijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Josia Kibira, kurš veica kalpošanas darbu no 1977. gada līdz 1984. gadam. 

Avots: PLF ziņas “Nigerian Archbishop Musa Panti Filibus elected LWF President” 13 May 2017

Foto: Living Lutheran. Evangelical Lutheran Church in America 


[1] https://youngreformers.lutheranworld.org/content/about-gyrn

[2]Ir islāmistu teroristu grupējums Nigērijas ziemeļaustrumos, kas darbojas arī Čadā, Nigērā un Kamerūnas ziemeļu daļā. Grupas līderis ir Abubakars Šekau.

Grupa tiek saistīta ar Al Qaeda un Islāma valsti. Tā tika dibināta 2002. gadā. https://www.britannica.com/topic/Boko-Haram