Libānas mācītāja ievēlēta par prezidenti Pasaules Reformēto baznīcu apvienībā

11. Jūl, 2017

Mācītāja Naila Kasaba, Sīrijas un Libānas Nacionālās evaņģēliskās sinodes kalpotāja, ir tikusi ievēlēta par Pasaules Reformēto baznīcu apvienības (saīsinājumā – WCRC) prezidenti. WCRC apvieno vairāk nekā 225 baznīcas apmēram 110 pasaules valstīs.    

“Nailas klātbūtne un daudzās dāvanas, redzējums, izpratne, garīgais spēks un žēlastība padara viņu par īsto prezidentes kandidatūru, lai vadītu mūs turpmāk,” teica Alisone Makdonalda – Nominēšanas komisijas moderatore, kas bija iesniegusi nominēto kandidātu sarakstu WCRC Ģenerālās padomes izpildkomitejai.    

Vēlēšanas norisinājās 7. jūlijā, pēdējā Padomes dienā. Padome pati norisinājās Vācijas pilsētā Leipcigā no šā gada 29. jūnija līdz 7. jūlijam. No 22 jaunās izpildkomitejas locekļiem 10 ir vīrieši un 12 sievietes; 15 ir ordinēti un 7 ir laji (neordinēti). Pieci cilvēki no izpildkomitejas sastāva ir gados jauni cilvēki, kas nav sasnieguši 30 gadu vecumu, to skaitā ir arī viens no viceprezidentiem.    

Kasaba (52 g.) ir bijusi WCRC izpildkomitejas sastāvā kopš 2010. gada. Būdama Sīrijas un Libānas Nacionālās evaņģēliskās sinodes Kristīgās izglītības departamenta direktore, viņa bija pirmā sieviete, kas saņēmusi sludināšanas licenci savā draudzē, un otrā sieviete, kura tika ordinēta 2017. gada martā. Kasaba ir ieguvusi bakalaura grādu kristīgajā izglītībā Tuvo Austrumu teoloģijas skolā (Near East School of Theology) un 1990. gadā – maģistra grādu teoloģijā Prinstonas Teoloģijas seminārā (ASV).    

“Kopš 1993. gada es esmu cīnījusies par sieviešu ordinācijas tiesībām Tuvajos Austrumos, un es pateicos Dievam, ka pirms diviem mēnešiem divas sievietes tika ordinētas par mācītājām Tuvajos Austrumos,” Kasaba teica preses konferencē pēc savas ievēlēšanas. “Es iestājos, kā jau teicu, par tādām pašām tiesībām sievietēm, lai tās visā pilnībā varētu lietot savus talantus baznīcas dzīvē, un par to, lai baznīca augtu caur sieviešu talantiem.”    

Viņas prioritāšu vidū ir WCRC stiprināšana reģionos un jaunu cilvēku atbalstīšana. “Šis ir laiks, lai uzklausītu viņus, lai cīnītos kopā ar viņiem, ieraudzītu viņu ieguldījumu draudzes dzīvē,” Kasaba pavēstīja.    

Jaunā prezidente piebilda, ka dažos jautājumos WCRC dalībbaznīcām ir atšķirīgi uzskati. “Kā prioritāte ir apsēsties pie viena galda un ieklausīties vienam otrā izpratnes un dialoga garā, ko vada Svētais Gars.”    

Kasaba arī uzsvēra ekumenisma nozīmi WCRC dzīvē. “Kā reformācijas kustības pārstāvji mēs nevaram izdzīvot bez ekumenisma,” viņa teica. “Vitenbergā* notikušais ir stiprs ekumenisks baznīcu paziņojums.”  

* 2017. gada 5. jūlijā Vitenbergā WCRC formāli pievienojās divām deklarācijām: Kopīgai deklarācijai par taisnošanas doktrīnu, ko 1999. gadā savstarpēji parakstīja Pasaules Luterāņu Federācija un Romas Katoļu baznīca. Pasaules Metodistu padome pievienojās deklarācijai 2006. gadā. Otra deklarācija, kuru parakstīja WCRC ar Pasaules Luterāņu Federāciju, ir tā saucamā Vitenbergas liecība par solījumu stiprināt sadarbību un darboties kopīgi. https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-hails-wittenberg-declaration-aiming-to-overcome-reformation-divisions        

Avots: http://wcrc.ch/news/lebanese-pastor-elected-as-president