“Pacelt balsis, atjaunot baznīcu!” katoļu sievietes sludina

3. Jūl, 2017

Pacelt sieviešu balsis, atjaunot baznīcu

Ik pa laikam LLSTA mājas lapā parādās ziņas par to, kas notiek sieviešu teoloģu dzīvēs citās konfesijās. Šoreiz nedaudz ieskicēsim katoļu sieviešu iniciatīvu ar brīnišķīgu nosaukumu “Katoļu sievietes sludina”.

Katoļu sievietes sludina (Catholic Women Preach) ir inovatīvs projekts, kas veidots ar mērķi pievērst uzmanību lielākai un plašākai kristīto katoļticīgo iesaistei Katoļu baznīcas sludināšanas misijā. Projekta iecere it celt baznīcu.

Projekts “Katoļu sievietes sludina”:

  • piedāvā iepazīties ar teoloģiski izglītotu katoļu sieviešu perspektīvām un kalpo par iedvesmu, kā arī sniedz teoloģiskus resursus ordinētiem priesteriem, diakoniem, katehūmeniem un citiem, kas kalpo ar vārdu Katoļu baznīcā;
  • iedrošina katoļus, īpaši jauniešus, sludināt cerības vēsti, kas atjauno ticību, stiprina un iedrošina aktīvāk iesaistīties draudzes dzīvē;
  • nodrošina globālu platformu, kurā tiktu sadzirdētas sieviešu balsis un pārdomas par ticību, lai katoļticīgo dāvanas, ko saņēmušas sievietes, būtu pieejamas visiem katoļiem.

“Katoļu sievietes sludina” seko baznīcas liturģiskajam gadam. Atbilstoši šim kalendāram katoļu sievietes reflektē par to, kā Svēto Rakstu teksti attiecas uz visiem katoļticīgajiem šodien, uzsverot šo tekstu nozīmi sieviešu dzīvē, viņu apustulisko aicinājumu un viņu lomu baznīcā un pasaulē. 

Šo sieviešu sludināšana izgaismo tās sievietes, kuras tradicionāli ir bijušas vai nu izlaistas Svēto Rakstu lasījumos un stāstos, vai par kurām ir tikusi sludināta maldinoša informācija. Šāda kalpošana ir nepieciešama, lai padziļinātu mūsu izpratni par Dieva glābjošo klātbūtni pasaulē. Katoļu sievietes, kas iesaistītas sludināšanā, ļoti augstu vērtē personīgo garīgumu savā dzīvē.

Šis projekts piedāvā labi izveidotu, ar resursiem bagātu un viegli pieejamu mājaslapu CatholicWomenPreach.orgkurā ikviens var smelties iedvesmu.

Interesentiem ir arī iespējams pierakstīties uz regulāru informācijas un resursu saņemšanu savā e-pastā.

“Katoļu sievietes sludina” ir arī sava Facebook lapa 

un tviteris https://twitter.com/cwp112716

Avots: Catholic Women Preach http://catholicwomenpreach.org/about

LLSTA