Starptautiskā sieviešu diena 2017

8. Mar, 2017

“Padarīsim Sieviešu dienu par veiksmi”. .             Šā gada Starptautiskās sieviešu dienas tēma ir “Drosmi pārmaiņām” – aicinājums cilvēkiem palīdzēt veidot labāku darba pasauli – vairāk dzimumu iekļaujošu pasauli. Ir laiks atskatīties uz to, cik tālu mēs esam tikuši un cik tālu mums vēl jāiet, pirms sievietes visā pasaulē patiesi sasniegs dzimumu taisnīgumu.             Šajā dienā mēs atpazīstam un svinam sieviešu sasniegumus sociālajā, ekonomiskajā, kultūras un politiskajā jomā visā pasaulē, bet arī atceramies tās, kuras cieš no dzimumu nevienlīdzības.             2017. gadā mēs sevišķi piedomājam par tām sievietēm, kas pārdzīvojušas uz dzimumu vērstu vardarbību, kas arvien vairāk tiek izmantota kā ierocis, lai sagrautu kopienas vardarbīgos konfliktos. Par vienu no tādiem var lasīt stāstā par Dievidsudānas bēgļu krīzi Ugandā.             Tanī pašā laikā mēs ievērojam un sveicam tās sievietes, kuras ir pārkāpušas tradicionālās robežas un ir atradušas savu balsi, aizstāvot citu tiesības. PLF mājas lapā var lasīt stāstu par Basanti Čaudari, kas iestājas pret piespiedu darbu, un par tūkstošiem vīriešu un sieviešu brīvību Nepālā.             PLF atbalsta sievietes, kas pārdzīvojušas uz dzimumu pamatotu vardarbību Dienvidsudānā. Katru dienu simtiem bēgļu vēl arvien ierodas Ugandas ziemeļos, tas ir milzīgs izaicinājums – aizsargāt ievainotos un atbalstīt vardarbību pārdzīvojušos. Avots:  https://www.lutheranworld.org