Konference Liepājā: “Sieviešu ordinācija – par un pret”

4. Mai, 2016

Konferences mērķis ir savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domapmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu. Aicināti: LELB pārstāvji, LELBāL pārstāvji, LLISTA, LU Teoloģijas fakultāte, Lutera akadēmija, mācītāji, evaņģēlisti, draudžu locekļi. Konference notiks 6. maijā, no plkst. 11.00 – 16.00 Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. 

 Konferences “Sieviešu ordinācija – par un pret” paredzētā programma:

11.00 konferences atklāšana

11.05 Dažādi dzīves stāsti (ev. Rudīte Losāne u.c.)

11.45 – jautājumi un komentāri

12.00 – bībliskais pamatojums, kāpēc sievietes var būt mācītājas (Teoloģijas fakultāte

dekāne Dr. Dace Balode)

12.20 – bībliskais pamatojums, kāpēc tikai vīrieši var būt par mācītājiem (Lutera

akadēmija pieprasīts)

12.40 – darbs grupās par sagatavotām tēzēm (trīs x 20 min.)

13.40 – pusdienas pārtraukums

14.10 – grupu prezentācijas

14.50 – priekšlikumi kā turpināt dialogu

15.10 – kopīgas rezolūcijas izstrādāšana un pieņemšana

16.00 – noslēgums

Dalībmaksa: iegādāties vienu preci Domino tirdziņā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54.

Gūtie ienākumi nāks par labu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ja vēlaties piedalīties konferencē, lūdzam pieteikties līdz trešdienai, 4. maijam, pie

Ineses Bitenieces, mob. 28354740.