LELBĀL pievienojas Porvo Kopienai! Jāna Jēruma-Grīnberga kalpos Rīgas anglikāņu baznīcā

12. Okt, 2015

Šā gada 19. septembrī Jorkā, Lielbritānijā, Porvo Kopienas baznīcas vadītāju sanāksmes noslēgumā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskaps Elmārs Rozītis un Luteriskās baznīcas Lielbritānijā bīskaps Martins Linds parakstīja Porvo deklarāciju par savu vadīto draudžu dalību Porvo Kopienā.

Latvijai aktuāla šī deklarācija kļūs jau pēc pāris nedēļām, kad bīskape emeritus Lielbritānijas Luterāņu baznīcā Jāna Jēruma-Grīnberga pārcelsies uz Latviju. Jāna Jēruma-Grīnberga ir arī LELBĀL mācītāja, un jau no šā gada 30. oktobra viņa sāks pildīt Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja draudzes mācītājas pienākumus, ko līdz šim uzcītīgi 18 gadus pildījis mācītājs un LU Teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis.

Porvo Kopienā patlaban ietilpst 15 pilntiesīgas anglikāņu un luterāņu dalībdraudzes, ar nelieliem izņēmumiem, galvenokārt no Ziemeļeiropas valstīm. Šīs draudzes ir:

 Igaunijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Lietuvas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Norvēģijas Baznīca, Skotijas Episkopālā baznīca, Zviedrijas Baznīca, Anglikāņu Baznīca, Somijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Īrijas Baznīca, Islandes Baznīca, Velsas Baznīca, Lusitānas Katoliskā apustuliskā evaņģēliskā baznīca Portugālē (anglikāņu kopienā esošā baznīca), Spānijas Reformātu episkopālā baznīca, Dānijas Baznīca, nupat 2014.gadā pievienojusies Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas un Luteriskā baznīca Lielbritānijā.

 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca Porvo Kopienā piedalās novērotāja statusā, bez paraksta tiesībām.

Porvo Kopiena ir dibināta 1992. gadā ar Porvo Kopīgās deklarācijas (Porvoo Common Statement) dibināšanas dokumentu un paredz pilnīgu dalības baznīcu savstarpējo kopību, ieskaitot dievgaldu. Deklarācija tika parakstīta Somijas pilsētā Jervenpē, taču savu nosaukumu Porvo Kopiena ieguvusi par godu somu pilsētai Porvo, kurā norisinājās Kopīgās deklarācijas svinīgais dievkalpojums ar kopīgu Svēto Vakarēdienu. Pilnīgā kopiena dalības draudžu sadarbībā nozīmē arī garīgo darbinieku savstarpējā atzīšanā vai telpu lietošanā.

Rakstu sagatavoja Aļesja Lavrinoviča

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe

Ziņa sagatavota, par pamatu izmantojot sekojošus avotus:

Foto: John Sentanu, The Archbishop of York (vairākas bildes no deklarācijas parakstīšanas var apskatīt šeit)

Rozītis, Elmārs Ernsts “Savstarpēja atzīšana kopējam darbam”, publicēts 03.10.2014. (skatīts 10.10.2014) http://www.lelba.org/lv/?timeZone=Europe/Berlin

Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudze Rīgā http://www.anglicanriga.lv/index_draudze_latv.html

Hamid, David (bishop) “Two new Churches enter the Porvoo Communion”, publicēts 08.10.2014. (skatīts 10.10.2014)

http://eurobishop.blogspot.be/2014/10/two-new-churches-enter-porvoo-communion.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/svJv+%28Eurobishop%29

The Porvoo Communion http://www.porvoocommunion.org/porvoo_communion/statement/the-statement-in-english/