SIEVIEŠU ORDINĀCIJAI LATVIJĀ 40. GADADIENA

29. Aug, 2015

            12. septembrī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība Torņakalna baznīcā rīko pasākumus, kas veltīti sieviešu ordinācijas Latvijā četrdesmitai gadadienai un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības divdesmit pastāvēšanas un darba gadiem.

            Vairāk nekā divus gadu desmitus Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir spēkā sieviešu ordinācijas aizliegums. 1975. gada 23. augustā arhibīskaps Jānis Matulis Sv. Jāņa baznīcā pirmo reizi Latvijas vēsturē mācītāja pirmajā pakāpē ordinēja sievietes – Teoloģijas semināra studentes Vairu Bitēnu, Bertu Stroži un Helēnu Valpēteri. Taču 1993. gada 26. janvārī pēc arhibīskapa Kārļa Gailīša traģiskās bojāejas notika LELB ārkārtas Sinode, kurā par arhibīskapu tika ievēlēts mācītājs Jānis Vanags, kas kandidējot pauda pārliecību pret sieviešu ordināciju. J. Vanaga lēmums neordinēt sievietes vistiešākā veidā skāra garīdznieku sarakstā esošās mācītājas un LU Teoloģijas fakultātes studentes, kuras gatavojās kļūt par garīdzniecēm. Daudzas no studentēm emigrēja, piepildot Dieva aicinājumu kalpot mācītājas amatā ārpus Latvijas.

            Lai pastāvētu par sieviešu ordinācijas atjaunošanu, 1995. gada 17. jūlijā nodibināja Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienību.

            Svinības, kas veltītas abiem vēsturiskajiem notikumiem, sāksies plkst. 10.00 ar svētku dievkalpojumu Lutera baznīcā. Lutera draudzes namā no plkst. 13.00 līdz 14.00 būs preses konference par sieviešu ordinācijas jautājumiem. No plkst.14.00 līdz 18.00 notiks starptautiska konference “Sieviešu ordinācija 21. gadsimta kontekstā”. Konferencē ar referātiem piedalīsies Jāna Jēruma-Grīnberga (LV) – Lielbritānijas Luteriskās baznīcas bīskape emeritus, Anglikāņu baznīcas kapelāne; Rudīte Losāne (LV) – kapelāne, LU TF doktorante, LLSTA priekšsēdētāja; Sally Barnes (UK) – nacionālās organizācijas “Women and the Church” biedre; Rev. Martina Helmer-Pham Xuan (D) – Amerikas Evaņģēliski luteriskās baznīcas reģionālā pārstāve Eiropā; Dr. theol. asociētā profesore Dace Balode (LV) – LU TF dekāne; Dr. phil. Valdis Tēraudkalns (LV) – LU TF profesors; Dr. theol. Linards Rozentāls (LV) – LELB mācītājs. Pasākumos piedalīsies pirmā ordinētā mācītāja Vaira Bitēna, arhibīskapa Kārļa Gailīša vēlāk ordinētā mācītāja Sarmīte Fišere, palīgmācītāja Railvija Rozīte, evaņģēlistes un kapelānes no LELB. Piedalīsies arī palīgmācītājas no Adventistu draudžu savienības, mācītājas no Latvijas apvienotās metodistu baznīcas un mācītājas no Latvijas Eveņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas.       

            Dievkalpojumā kalpos LELBāL arhibīskape Lauma Zušēvica. Aicināts piedalīties arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags, bīskapi Pāvils Brūvers un Einārs Alpe, kā arī atsevišķi LELB mācītāji. Pasākumus apmeklēs aicinātie zinātnes un politiskie darbinieki. Uz pasākumiem ielūgti viesi arī no ārvalstīm – Norvēģijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Pasaules luterāņu federācijas.

Rudīte Losāne,

LLSTA priekšsēdētāja