PLF prezidents bīskaps Junans 2015. gada Padomei: „Mums vajag piedzīvot to cerību, kas novelk manu patmīlību.”

25. Mai, 2015

Luterāņi aicināti paust „stabilu mērenību”, lai pretotos ekstrēmismam un dotu cerību  PLF prezidents bīskaps Junans 2015. gada Padomei: „Mums vajag piedzīvot to cerību, kas novelk manu patmīlību.”

      Ženēva, 18.06.2015.

 PLF prezidenta Junana uzruna 2015. gada Padomes sanāksmē

      “Pasludiniet kristīgo cerību, kas nevienu neatstāj tukšā,” mudināja Pasaules luterāņu federācijas prezidents bīskaps Dr. Munibs A. Junans luterāņu vadītājus atklāšanas uzrunā šā gada PLF Padomes sanāksmē.

      Šodien runājot Ženēvā, Jordānas un Svētās zemes Evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCJHL) bīskaps aicināja luterāņu kopienu pasaulē iesaistīties „stabilā mērenībā”, lai stātos pretī pieaugošajam ekstrēmismam.

      Padome, kas tikās no 18. līdz 22. jūnijam, ir PLF pārvaldes institūcija starp asamblejām.

      Savā uzrunā, pievēršoties šā gada tēmai „Cerība nepieviļ”, Junans atzīmēja, ka, lai gan kristieši ir aicināti kopt un stiprināt cerību, tas var būt grūts uzdevums mūsdienās, sastopoties ar reliģijas vārdā veiktu pieaugošu vardarbību. Tomēr, viņš teica, cerība nedz pieviļ, nedz nodala kristiešus no pasaules.

       „Tā nepieviļ mūs. Tā arī nepieviļ mūsu tuvāko. Mēs nevienu neatstājam tukšā. Mūsu globālās kopienas apņemšanās īstenot holistisku misiju un pravietisku diakoniju nozīmē, ka mēs meklējam iespēju, lai uzplauktu visas kopienas,” viņš uzsvēra. 

      PLF prezidents teica, ka pasaule šodien piedzīvo nemieru, ko rada dažādas ekstrēmistu grupas, kas pieņem un attaisno cilvēku ciešanas, lai sasniegtu iluzorus mērķus un totalitārismu. Viņš mudināja luterāņus sniegt spēcīgu reliģiskās un politiskās mērenības aizstāvību, lai enerģiski izaicinātu šādu pieeju.

Luterāņu doktrīnas gudrība un skaidrība

       „Mūsu atbildība ir stāties pretī eshatoloģiskās cerības viltus paziņojumiem ar Luterāņu doktrīnas un Bībeles interpretācijas gudrību un skaidrību. Reformācijas vēsture sniedz mums instrumentus, lai iesaistītos šādā steidzamā projektā,” Junans atzīmēja.

      Luterāņiem sevi arī ir jāapliecina kā kopienai, kurā rūpējas par tuvākajiem, dalās ar ēdienu, atzīst dāvanas, tiek saglabātas dzimtās zemes un ikvienam ir tiesības pielūgt Dievu savējādi, teica ELCJHL bīskaps. „Šajā vīzijā mēs piedzīvojam to cerību, kas novelk manu patmīlību un koncentrēšanos tikai uz manām vajadzībām. Šī cerība ir mans pamats visas kopienas redzējumā par pasauli. Tā mani padara par daļu no lielāka veseluma, kur es jūtos ērti, sastopoties ar atšķirībām un dažādību,” viņš uzsvēra.

      Lai īstenotu šo vīziju, PLF prezidents mudināja luterāņus strādāt pie ekstrēmisma iemeslu izpratnes.

      Piederība luterāņu kopienai padara cilvēku gan par globālu pilsoni, gan par savstarpēji atkarīgu kristieti, Junans uzsvēra. „Mana identitāte kā arābu palestīniešu luterāņu kristietim ir tieši saistīta ar Āfrikas garīgumu, ar Āzijas augsto vērtējumu par mistēriju, ar Eiropas apgaismības mantojumu, ar Amerikas radošumu un atjautību, ar Latīņamerikas atbrīvošanu. Katrs no šiem virzieniem kopienā man ir palīdzējis tapt zināšanām bagātākam, lai varētu teikt, ka vārds ‘luterānis’ šodien vairs nav kā individuāls apzīmējums.”

      Par prezidenta uzrunu diskutēs plenārsēdē un Padomes komitejās.

      Šā gada sanāksmē ir vairāk nekā 100 dalībnieku. Starp tiem ir Padomes locekļi un padomnieki, kas pārstāv PLF dalībbaznīcas no visas pasaules, citas amatpersonas un ielūgtie ekumeniskie viesi.

Foto: LWF/Helen Putsman

No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe

Avots: Lutheran World Federation