Luterāņu “Sievietes kustībā” – svinot pienesumu visai baznīcai

2. Mar, 2015

Luterāņu “Sievietes kustībā” – svinot pienesumu visai baznīcai

Katarīnas fon Boras, Mārtiņa Lutera sievas statuja Vitenbergā.
Foto: LWF

Vitenberga, Vācija/Ženēva, 20.02.2015.

Starptautiskā PLF darba grupa 22. februārī sāka trīs gadu kopienas procesu “Sievietes kustībā” kā daļu no sagatavošanās Reformācijas 500 gadu svinībām. “Sievietes kustībā – no Vitenbergas līdz Vindhoēkai” (WMWW) konceptualizē kustību, kurā tiks iekļautas visas PLF dalībbaznīcas, skaidri formulējot sieviešu pamatīgo ieguldījumu luterāņu liecībā visā baznīcā un sabiedrībā.

Grupas pirmajā tikšanās reizē no 22. līdz 25. februārim Vitenbergā, reformatora Mārtiņa Lutera pilsētā 23 sievietes teoloģes un baznīcu vadītāji no visiem septiņiem PLF reģioniem attīstīs ietvaru tam, kā īstenot “Sievietes kustībā” no 2015. gada līdz 2017. gada svinībām, kas sakritīs ar PLF 12. Asambleju. Grupa, ko koordinē PLF Sievietes baznīcā un sabiedrība programma, attīstīs darba plānu ap četrām tematiskām pieejām, proti: sievietes vadībā un lēmumu pieņemšanā; sievietes, kas strādā ar teoloģiju; dokumentēt par sieviešu pieredzi un ieguldījumu nepārtrauktajā Reformācijā stāstu sērijās; kā PLF Dzimumu taisnīguma politika var palīdzēt spēcināt baznīcas to attiecīgajā realitātē un kontekstā.

PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge uzsver šā procesa nozīmību, palīdzot PLF kopienai izprast sieviešu rūpes ne tikai kā piederīgas konkrētai grupai, bet visai baznīcai. “Tas ir daudz pamatīgāk nekā baznīcas vēlme kļūt par samierinātu miesu, būt Dieva Vārda nestai un eshatoloģiskās vīzijas iedvesmotai par cilvēces ģimenes dzīvošanu kopā,” viņš teica. Izstrādājamie temati ir “nevis sieviešu vārdā [..], bet gan baznīcas un Luterāņu kopienas vārdā”, Junge piebilda. Viņš atgādināja dalībniekiem, ka Reformācijas iesākums sakņojās jaunu cilvēku kustībā, kas apbrīnojamos veidos mobilizējās, lai darītu zināmu no jauna, ko Dieva Vārds nozīmēja viņiem viņu kontekstā. Es tāpēc ceru, ka “Sievietes kustībā” mums palīdzēs atcerēties, ka Reformācija ir un paliek kustība – Dieva Vārda kustība šajā pasaulē, vēja kustība, ko jūs nevarat kontrolēt, kas aizsniedz cilvēku sirdis un prātus un iekustina cilvēkus. ” Blakus citiem resursiem WMWW darbības vietne publicēs stāstus par sievietēm no dažādiem PLF reģioniem, sākot ar dažām pirmajām ordinētajām sievietēm Luterāņu baznīcās. Sievietes vadītājas no PLF dalībbaznīcām līdzdalīs pārdomas par iespējām un izaicinājumiem saistībā ar globālo kustību, svinot Reformācijas 500 gadus.

Ziņa sagatavota pēc PLF sniegtas informacijas http://www.lutheranworld.org
Dr Thilo Fitzner Dr Thilo Fitzner LCCN/Felix Samari

No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe