Junans iedrošina Baltijas baznīcas lolot luterāņu kopienas savstarpējo atkarību

26. Feb, 2015

Junans iedrošina Baltijas baznīcas lolot luterāņu kopienas savstarpējo atkarību

PLF prezidents bīskaps Dr. Munibs A. Junans un citi baznīcu vadītāji Igaunijas arhibīskapa Urmasa Vīlmas (uz ceļiem) konsekrācijā Tallinas Sv. Marijas katedrālē. Foto: Eriks Peinārs

Tallina, Igaunija/Ženēva, 06.02.2015.

Igaunija: Nest krustu kopāPLF prezidents bīskaps Dr. Munibs A. Junans pabeidza savu pirmo oficiālo vizīti Baltijas baznīcās, uzsverot savstarpējo atkarību starp visām baznīcām, kas veido globālo PLF kopienu. Viņa vizītes Lietuvā, Latvijā un Igaunijā no 26. janvāra līdz 4. februārim spilgtākais notikums bija Igaunijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (IELB) arhibīskapa Urmasa Vīlmas konsekrācija, nomainot iepriekšējo arhibīskapu Andresu Pederu. PLF Eiropas reģiona sekretāre Rev. Dr. Eva Sibille Fogele-Mfato pavadīja prezidentu vizītē trijās valstīs.

PLF prezidents teica jaunajam IELB arhibīskapam, ka viņa konsekrācija sniedz iespēju luterāņiem visā pasaulē pārdomāt kristīgo baznīcu kopienas nozīmi. “Kā baznīcu kopiena mēs esam savstarpēji atkarīgi,” Junans teica, “sabiedrība pasaulē, arī Igaunijā, strauji mainās, tāpēc baznīcām ir sevišķi svarīgi piedāvāt vadību ne tikai viņu pašu interesēs, bet arī visai sabiedrībai. Mūsu globālās kopienas savstarpējā atkarība un plašās ekumeniskā (un pat starpreliģiskā) tīkla attiecības, ko mēs baudām, var būt spēcīga iedrošinājuma un spēka avots,” uzsvēra Junans.

Starp ielūgtajiem baznīcu vadītājiem konsekrācijā bija arī PLF reģionālie viceprezidenti Ungārijas bīskaps Dr. Tomāšs Fabinī un Norvēģijas baznīcas prezidējošā bīskape Helga Hoglande Bifugliene.

PLF prezidents tikās arī ar baznīcas un politiskajiem vadītājiem, sprediķoja un piedalījās diskusijās ar diakonijas darbiniekiem luterāņu sociālās kalpošanas aģentūrās.

Lietuva: pravietiskā baznīca
Kopā ar Lietuvas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapu Mindaugu Sabuti Junans apmeklēja diakonijas darba projektus, ieskaitot bērnunamu, ko vada Šaķu un Jurbarkas draudzes valsts rietumdaļā. “Ir svarīgi, ka baznīca ir klātesoša cilvēku dzīves pamatnorisēs un kalpo viņu reālajām vajadzībām. Mēs visi esam aicināti būt pravietiska baznīca, būt baznīca, kas redz realitāti un rīkojas,” viņš teica diskusijās ar darbiniekiem, kas kalpo bezdarba nomāktajai sabiedrībai.

Junans tikās arī ar Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti, un abi vadītāji apsprieda miera veicināšanu un humanitāro darbu visā pasaulē, reliģisko vadītāju lomu miera uzturēšanā un ekumenismu Lietuvā.

Viņa vēstījums dievkalpojumā Viļņas luteriskajā baznīcā uzsvēra uzticību un ticību Dievam nemierīgajos laikos, kad sastopamies ar cilvēktiesību pārkāpumiem. “Jūs Lietuvā esat pusgadsimtu bijuši zem spaida; baznīcas tika sagrautas vai tās izmantoja citi. Bet jūs saglabājāt ticību glābējam Dievam. Jūs uzturējāt Lietuvu svētceļojumā ar Kungu,” teica PLF prezidents, atsaucoties uz baznīcas vajāšanām zem agrākā komunistiskā režīma reģionā.

Latvija: nesot krustu kopā misijā

Tiekoties ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskapu Jāni Vanagu un citiem baznīcas vadītājiem Rīgā, Junans atzīmēja, ka “diakonija nevar tikt atdalīta no misijas. Tā ir daļa no tā, ko mēs saucam par holistisku misiju. Mīlestība praksē baro izsalkušos”. Dialogā ar mācītājiem Junans atbildēja uz jautājumu par lielāko PLF prieku dažos pēdējos gados, paziņojot: “Savos ceļojumos es katrā baznīcā atrodu dziļas saknes Dieva misijas uzticībai. Kopienā ir daudz prieku, un es esmu lepns tai kalpot.”

Tiekoties ar LELB Sieviešu teoloģu apvienību [Latviešu luterāņu sieviešu teologu apvienību – tulk.], Junans atsaucās uz PLF Dzimumu taisnīguma politiku. Viņš uzsvēra, ka šis dokuments [2013. gadā] tika pieņemts visai PLF kopienai un tās dalībbaznīcām un tas kalpo kā aicinājums kopīgi pārspriest tādus jautājumus, kā, piemēram, sieviešu ordinācija.

PLF prezidents pabeidza savu vizīti Latvijā, kalpodams svētdienas dievkalpojumā un sprediķodams Rīgas Sv. Jāņa baznīcā 1. februārī. Viņš runāja par nepārtraukto uzdevumu skaidri formulēt luterāņu baznīcu konfesionālo identitāti, kas ir sadarbības kopdarbs PLF kopienas kontekstā. “Mēs nesam krustu kopā. Mēs esam misijā un kalpošanā kopā. Lai gan mums var būt atšķirības uzskatos, kopā mēs esam uzticīgi evaņģēlijam,” uzsvēra Junans.