Publiskajai telpai jābūt taisnīgai vietai visiem, vienojas luterāņu teologi

25. Feb, 2015

Publiskajai telpai jābūt taisnīgai vietai visiem, vienojas luterāņu teologi

PLF pētniecības grupa paredz divu gadu projekta ietvaru


Štutgarte, Vācija/ Ženēva, 06.02.2015.

Grupa, kas vada PLF uz sapratni, kāpēc un kā tā un tās dalībbaznīcas ir iesaistītas publiskajā telpā, ir uzsvērusi pētījuma procesam iezīmējušos kopīgos mērķus. Septiņu teologu komanda, kas pārstāv visus PLF reģionus, un PLF Teoloģijas un publiskās liecības departamenta (DTPW) pārstāvji noturēja savu pirmo tikšanos no 29. līdz 31. janvārim Vācijā, Badbollas Protestantu akadēmijā. Viņi izvirzīja uzstādījumu, ka publiskajai telpai ir jābūt vietai, kas piedāvā visiem pilsoņiem līdzvērtīgu, taisnīgu dalību. Tā ir daļa no kristīgās kristības aicinājuma: konstruktīvi ieguldīt resursus, lai palīdzētu radīt telpu, kas ļauj cilvēkiem diskutēt un iesaistīties transformatīvās darbībās, kas ceļ taisnīgumu un rada mieru sabiedrībā. Teologi atzīmēja, ka tomēr pastāv spēki, kā, piemēram, manipulācija, fragmentizācija vai dominante, kas izkropļo publisko telpu. Kristiešiem un baznīcām ir jāpretojas šādai praksei, piedāvājot citu risinājumu.

Lai vēl vairāk izprastu baznīcu un kristiešu lomu publiskajā telpā, pētniecības grupa apsprieda luteriskās dialektikas dalījumus, kā, piemēram, garīgā un pasaulīgā realitāte, svēto un grēcinieku statuss vienlaikus, attiecības starp ticību un saprātu. Viņi aplūkoja arī luterāņu izpratni par brīvību un atbildību.

“Kā mēs varētu būt pravietiskāki luterāņu/kristiešu liecinieki mūsu publiskā laukuma reliģisko balsu kakofonijā? Ko mēs kā luterāņi varētu pienest partnerattiecībās ar citiem, lai būvētu veselīgu sabiedrību, kur visi Dieva bērni un radība pilnībā varētu plaukt?” teica grupas locekle Dr. Katrīna M. Lore, Amerikas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ekumenisko un starpreliģiju attiecību izpildsekretāre.

Pētījuma grupas dalībniecei Rev. Dr. Evai Harastai, Austrijas Augsburgas konfesijas evaņģēliskās baznīcas teoloģijas pētījumu un starpreliğisko attiecību sekretārei reliģiskais plurālisms ir svarīgs faktors, kas nosaka aktīvas iesaistīšanās mērogu publiskajā telpā. “Pamatlieta ir nonākt skaidrībā par multireliğisko situāciju, un inter-kontekstualitāte ir svarīga, lai attīstītu hermeneitiku luteriskajai iesaistei publiskajā sfērā,” viņa teica.

“Dažādi pētījuma grupas dalībnieki pievienojās šim procesam ar atšķirīgām perspektīvām, bet visiem ir kopīgas rūpes – mums vajag daudz skaidrāk noteikt mūsu aktīvo dalību publiskajā telpā kā taisnīgā vietā visiem,” novēroja Rev. Dr. Simone Sinne, PLF Publiskās teoloģijas un stapreliģisko attiecību pētījumu sekretāre. Sinne norādīja, dažādu PLF reģionu atšķirīgie sociālpolitiskie konteksti ir kritiski svarīgi, lai pētījuma process saskan ar šodienas realitāti.

“Marginālie un apklusinātie apšauba publiskās telpas nepieciešamību, tādējādi liekot mums nonākt pie dziļākas un pat vēl vairāk aktualizētas izpratnes par to. Pētījuma grupa nupat ir sākusi pārdomu un rīcības procesu, kas ir svarīgs visai luterāņu kopienai kā veselumam,” viņa uzsvēra.

Pētījuma grupu vada Zviedrijas baznīcas arhibīskape Dr. Antje Jakelena. Tās pirmās tikšanās iznākums tiks darīts zināms attiecīgajās PLF reģionālo baznīcu vadītāju konferencēs. Tās otrā tikšanās notiks kontekstā ar 2015. gada PLF teoloģisko konferenci par Reformāciju Vinhoekā, Namībijā, lai iepazītos ar citu dalībnieku viedokļiem. Pirmais ziņojuma uzmetums tiks prezentēts PLF padomei 2016. gadā.

[Badbollas sanāksmes dalībnieki no Brazīlijas, Indijas un Polijas līdzdalīja savus ieskatus, pamatotus attiecīgajos kontekstos, un pauda to, ko viņi sagaida no šā pētījuma procesa. Par to vairāk var lasīt PLF blogā (angļu valodā).]

Ziņa sagatavota pēc PLF sniegtas informacijas http://www.lutheranworld.org

Foto: Dr Thilo Fitzner
Dr Thilo Fitzner Dr Thilo Fitzner LCCN/Felix Samari

 No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe