Latvijas Radio1 raidījumā “21. gadsimta latvietis” viesojas LELBĀL arhibīskape Lauma Zusevics

9. Feb, 2015

Latvijas Radio1 raidījumā “21. gadsimta latvietis” viesojas Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskape Lauma Zusevics, kas sāks pildīt LELBĀL arhibīskapes pienākumus 2015.gada 19.aprīlī. 

Intervijas ierakstu lūdzam Jūs klausīties šeit (Latvijas Radio 1)