Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē viesosies Pasaules Luterāņu federācijas prezidents

26. Jan, 2015

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē viesosies Pasaules Luterāņu federācijas prezidents          

2015. gada 31. janvārī plkst. 12.00 ar vieslekciju LU Mazajā aulā uzstāsies luteriskās baznīcas visaugstākā līmeņa administrācijas pārstāvis un garīgais līderis Pasaules Luterāņu federācijas prezidents bīskaps Munibs A. Junans

Pasaules Luterāņu federācija (PLF) ir luterāņu baznīcu apvienība, kurā ietilpst 145 dalībbaznīcas 79 valstīs, tai skaitā Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, aptverot 70 miljonus no pasaules luterāņiem. PLF ir dibināta 1947. gadā Lundā, Zviedrijā, lai apvienotu spēkus, sniedzot palīdzību Otrā pasaules karā cietušajiem. Šobrīd PLF sekretariāts atrodas Ženēvā līdzās globālajām baznīcas organizācijām – Pasaules Baznīcu padomei un Eiropas Baznīcu konferencei. 

PLF vadītāja – tās prezidenta bīskapa Muniba A. Junana vizīte Latvijā ir ļoti nozīmīgs notikums, kuru organizē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti ir noorganizēta M. A. Junana publiska lekcija par tēmu, kas īpaši aktuāla pēdējā laika notikumu gaismā un skar politikas, reliģijas un sabiedrības attiecības. „Kas Eiropai un Latvijai būtu jāzina par reliģisko situāciju Tuvajos Austrumos un citos „karstajos punktos”?” Lekcija notiks sestdien, 31. janvārī, plkst. 12.00 LU Mazajā aulā angļu valodā. To apmeklēt un uzdot PLF prezidentam interesējošus jautājumus aicināts ikviens interesents. 

Bīskaps Munibs A. Junans PLF prezidenta amatā ievēlēts 2010. gada 24. jūlijā un ir 12. PLF prezidents. Studējis diakoniju Jarvenpē, Somijā, teoloģiju Helsinku Universitātē, veicis zinātniski pētniecisko darbu Luterāņu Teoloģijas skolā Čikāgā, ASV un ir Vartburgas koledžas (ASV) un Minsteres Universitātes goda doktors. Bīskaps Junans ir ievērojams starpreliģiju dialoga, miera un taisnīguma aizstāvis Palestīnā un Izraēlā. Viņa ieguldījums starpreliģiju, ekumenisma un samierināšanas jomā starptautiski novērtēts ar dažādām atzinībām un godalgām.

Vairāk par Pasaules Luterāņu federāciju, tās misiju un darbību var uzzināt šeit: www.lutheranworld.org