Eiropas luterāņi pauž solidaritāti ar Itālijas baznīcu – “Uzņemot svešinieku”

30. Nov, 2014

Eiropas luterāņi pauž solidaritāti ar Itālijas baznīcu – “Uzņemot svešinieku”Roma/Ženēva, 31.10.2014. (ziņa no PLF reģionālās baznīcu konferences) Pasaules Luterāņu Federācijas Eiropas dalībbaznīcu vadītāji izteica savu solidaritāti ar Itālijas Evaņģēliski luterisko baznīcu (ELCI) tās apņēmībā strādāt ar imigrantiem un bēgļiem, un darboties ekumeniskajā iesaistē valstī. Ikgadējā PLF Eiropas reģionālajā konferencē, ko rīkoja ELCI no 27. līdz 29. oktobrim, 21 valsts 30 dalībbaznīcu 55 dalībnieki izteica augstu novērtējumu ELCI liecībai, kas “atgādina mums par nepieciešamību celt tiltu pār plaisu starp ekumenisko dialogu un praktisko diakonijas darbu”. PLF baznīcu vadītāji apliecināja Itālijas Luterāņu baznīcas partnerību ar citām protestantu baznīcām diakonijas projektos, kas piedāvā darba un integrācijas iespējas cilvēkiem, kas galvenokārt bēg no krīzes reģioniem Tuvajos Austrumos un Āfrikā. “Ir iedvesmojoši redzēt apņēmību aizstāvībā un diakonijas darbā ar imigrantiem un bēgļiem un spēcīgus ekumeniskus centienus palīdzēt ievainotam tuvākajam.” Eiropas dalībbaznīcu vadītāji arī atzina, ka ELCI darbība īsteno paziņojumu “Uzņemot svešinieku”, ko savulaik pieņēma ticībā bāzētas organizācijas un Apvienoto Nāciju bēgļu aģentūra, un ko PLF atbalstīja 2013. gadā. “Lai uzņemtu šādus nelaimes skartus cilvēkus, ir jābūt iedibinātai uzņemšanas kultūrai. Mēs gribam viņiem palīdzēt neatkarīgi no viņu reliģijas, konfesijas, dzimuma un izcelsmes,” viņi uzsvēra. PLF Padomes locekļi, PLF Nacionālo komiteju un ekumeniskie pārstāvji aicināja Eiropas Savienību no jauna pievērsties Dublinas III protokolam, lai piedāvātu iespēju daudz līdzsvarotākam un taisnīgākam atbildības sadalījumam bēgļu un migrantu jautājumā starp Eiropas valstīm. “Šajās dienās, kad arvien vairāk bēgļu ierodas mūsu kontinentā, mēs gribam būt atvērti viņiem, mēs gribam viņus uzņemt un mēs gribam viņus atbalstīt visos veidos,” teica luterāņu baznīcu vadītāji. “Ieklausīties, kalpot, pilnvarot – būt baznīcai mainīgajā Eiropā” bija šāgada tikšanās lozungs, savedot kopā PLF Eiropas Centrālaustrumu, Centrālrietumu un Ziemeļu reģionus. Gan pamatreferātos, gan diskusijās dalībnieki kopā pārsprieda jaunus modeļus, kādai jābūt baznīcai 21. gadsimtā. ELCI prāvests Heiners A. Bludavs norādīja, ka pamatraizes luterāņiem un citām protestantu baznīcām katoļu dominējošā Itālijā šodien ir “runāt par konkrētām protestantu tēmām”. Viņš teica, ka tas iekļauj svarīgo valsts un baznīcas attiecību jautājumu, kurā ietverts, piemēram, nodokļu ieguldījums baznīcā. Domājot par Reformācijas 500 gadu svinībām 2017. gadā, Bludavs teica, ka viņu nodoms ir svinēt kopā ekumeniskā kontekstā. “Mums ir svarīgi sabiedrībai pavēstīt, ka tas nav tikai vēsturisks notikums, bet arī iespēja protestantiem un katoļiem kopā rast reformācijas nozīmi mums šodien un baznīcu jaunu impulsu piedāvājamu kopienām, kurām mēs kalpojam.” 

Ziņa sagatavota pēc PLF sniegtas informacijas http://www.lutheranworld.org

Foto: Gerhard Frey-Reininghaus
Gerhard Frey-Reininghaus

Fotogrāfijā – Itālijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadītājs Heiner A. Bludau.

 No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe