Anglikāņu baznīcas Sinode apstiprina likumu par sieviešu ievēlēšanu bīskapu amatos

18. Nov, 2014

No šā gada 17-19.novembrim Londonā norisinās Anglikāņu baznīcas Sinode.

Jau Sinodes pirmajā dienā klātesošo vairākums nobalsoja par grozījumu izdarīšanu esošajā Anglikāņu baznīcas likumdošanā, lai nodrošinātu sieviešu tiesības būt ievēlētām bīskapu amatos. Diskusijas un debates par sieviešu lomu Baznīcas pārvaldes augstākajā līmenī norisinājās gandrīz 40 gadus, neskatoties uz to, ka Anglikāņu baznīca sāka ordinēt sievietes par mācītājām jau 1992. gadā. 

Kenterberijas arhibīskaps atklāj, ka pirmā sieviete bīskape Anglikāņu baznīcā varētu tikt ordinēta jau ap Ziemassvētkiem. 

 foto: Hans Musil, Canterbury Cathedral – Portal Nave Cross-spireCC BY-SA 3.0