Likt ekonomikai veicināt mieru. Starptautiskā sanāksme Antverpenē “Cilvēki un reliģijas”

22. Sep, 2014

Antverpene, Beļģija/Ženēva, 12.09.2014.

Strukturālā netaisnība ekonomikā veicina augošas nesaskaņas visā pasaulē – tāda bija PLF ģenerālsekretāra Rev. Martina Junges pamatvēsts starptautiskā reliģisko vadītāju sanāksmē.

Runājot divās paneļdiskusijās 28. starptautiskajā sanāksmē “Cilvēki un reliģijas”, ko uzņēma Svētā Egīdija kopiena Antverpenē, Beļģijā, no 7. līdz 9. septembrim, Junge mudināja baznīcu vadītājus skatīties uz saviem ekumeniskajiem centieniem kā uz atbildi Dieva aicinājumam taisnīguma un miera paušanā.

Sanāksmes tēma bija “Miers ir nākotne: reliģijas un kultūras dialogā 100 gadus pēc Pirmā pasaules kara”. Dalībnieki pārrunāja kara bezjēdzību un apņēmās meklēt pastāvīgu mieru.

Diskusijā “Ekonomikai kalpot mieram” Junge, Čīles teologs, atzīmēja, ka ļaudis, kopienas un reģioni ir izslēgti no godīgas piekļuves pasaules resursiem un bagātībai. “Būtiskā atšķirība aug, plaisas paplašinās, pat starp sabiedrībām ar tradicionāli spēcīgām socio-ekonomiskām saitēm. Netaisnība bagātības sadales veidā pieaug,” uzsvēra PLF ģenerālsekretārs. “Ja prātos un sirdīs nav vietas citādam, t. i., iekļaujošam, cieņpilnam, ilgtspējīgam un solidāram individuālam un kolektīvam dzīves projektam, acīmredzot tur nebūs vietas nepieciešamo pārmaiņu iesaistē,” viņš teica. “Neko nemainot, ekonomika aizvien vairāk kļūs par konfliktu cēloni, nevis veicinās mieru,” Junge pabeidza.

Ģenerālsekretārs piedalījās arī paneļdiskusijā “Baznīcas vienotība un miers”, kur viņš jautāja, vai baznīcas nav pārāk pieradušas pie savas fragmentācijas. Atsaucoties uz PLF samierināšanos ar menonītiem, viņš piebilda, ka tiekšanās uz vienotību starp baznīcām ir daļa no viņu Dieva aicinājuma plašākai līdzjūtības, samierināšanas, taisnīguma un miera misijai visā pasaulē.”

Junge teica, ka euharistiskā viesmīlība piedāvā ekumeniskajai kustībai veidu, kā modelēt Dieva iekļāvīgumu. “Pasaulē, ko raksturo liela fragmentācija, – cik ilgi mēs varam atļauties tām pievienot kaut vienu, it īpaši, ja runa ir par galdu, kas nepieder nevienam no mums, bet pie kura mēs visi esam ielūgti?”

Konferenci apmeklēja vairāki Eiropas līderi, kultūras līderi un reliģiskās autoritātes no visas pasaules, tai skaitā Eiropas Padomes prezidents, Svētā Egīdija kopienas dibinātājs prof. Andrea Rikardi, Sīrijas ortodokso patriarhs Ignācijs Aphrems II, Babilonijas kaldiešu rita patriarhs Luiss Rafaels I Sako un Ēģiptes lielmuftijs Ibrahims Abel-Karīms Ālams. Tā noslēdzās ar ticību grupu atsevišķām lūgšanām, pēc tam apvienojoties starpreliģiskā procesijā un kopā proklamējot mieru.

Foto: Sant’ Egidio

ziņa sagatavota pēc PLF sniegtās informācijas http://www.lutheranworld.org 

 No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe